kart over Opphaug

Gården Øyateigen
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/7

foto av gården

Skal vi anta at et jordstykke her en gang hadde form som ei øy i terrenget, enten formet av vann eller myr? Det som i dag er et gården Øyateigen, på litt over 40 da, har oppstått litt etter litt gjennom kjøp av flere parseller. Se i Ørlandsboka for fullstendig opplisting av disse kjøpene.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Den første eieren var Peder Andreas Andreassen, men han solgte i 1887 til Jørgen Rusæter (1847-?). Han og kona Randi Olsdatter Aalbu (1844-?) fra Oppdal hadde ett barn, dattera Ragna Jørgine f. 16.7.1881, og hun ble gift med neste eier.

Peder Rognan (1884-1945) kjøpte bruket i 1921. Hvor han kom fra sier ikke Ørlandsboka noe om. Peder Rognan giftet seg med Ragna Jørgine (1881-1959) og de fikk fem barn:

  1. Johan f. 22.7.1915, neste eier.
  2. Marie f. 11.9.1917, gift med Olaf Larsen, bosted Åfjord.
  3. Ragnhild f. 29.5.1920, gift med Fridtjof Bakken på Flatbakken.
  4. Solveig f. 1.6.1922 d. 13.10.1955.
  5. Karoline f. 10.5.1924, eier fra 1985.

Johan Rognan (1915-1985), overtok etter foreldrene i 1947. Yngste datter Karoline Rognan (1924-2005) ble eier, etter brorens død, sammen med ektemannen Jakob Lund Hoff (1925-2008) fra Uthaug. Dette ekteparet bodde i villa på Uthaug (b.nr. 86), han arbeidet på flystasjonen, hun i Postverket. de hadde to barn:

  1. Ragnar f. 25.12.1951.
  2. Asbjørn f. 19.7.1956.

Øyateigen var siden 1985 utleid, og tunet, med bygningene, ble etter 2008 solgt.

Det opplyses at i 1947 hadde de hest og 6 storfe samt 15 høns. I 1957 oppgis arealet til 43 da dyrka mark. Besetninga var da hest, 5 storfe, gris og høns.

Opplysninger om gården Øyateigen og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 350.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag