kart over Opphaug

Gården Opphaug,
under matrikkelgården Opphaug.
G.nr. 80/9

foto av gården

Vi fortalte om opprinnelsen til denne gården under nabogården, bruksnummer 8. Her ble så Eilert Arntsen sittende mens broren satt på nabobruket, bruksnummer 8.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Eilert Kristian Arntsen (1818-1906) giftet seg med Ellen Olsdatter (1821-1910) fra Stadsbygd. De fikk fire barn og sønnen Ove Andreas ble neste eier. Barna var:

 1. Johanne Sofie f. 30.4.1851.
 2. Ove Andreas f. 1.2.1853, neste bruker.
 3. Edvard Kristian f. 26.8.1855, bruker av Nygården.
 4. Jakob Ludvig f. 19.6.1858, gift med Marit Andreasdatter fra Opphaug.
foto av eiere foto av eiere

(Ove) Andreas Eilertsen Ophaug (1853-?) overtok etter foreldrene i 1890. Han ble gift med Hanna Birgitte Olsdatter (1857-?) fra Opphaug. De fikk fem barn. Sønnen Arnt Hermann ble neste gårdbruker på Opphaug. Ørlandsboka sier at han, likedan som faren, dreiv vinterfiske på Lofoten. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir jordsmonnet som mest moldjord, resten er myr- og sandjord. Havninga er god og tilstrekkelig og ligger nær bruket. Av 2 tønner sådd havre avles det 18 tønner. Barna var:

 1. Olaf Edvard f. 15.7.1881, eier av Geilvoll.
 2. Johan Oskar f. 1882 d. 1886 i halsesyke.
 3. Emma Birgitte f. 15.4.1884.
 4. Arnt Hermann f. 13.5.1892, neste eier.
 5. Ida Kristine f. 12.6.1896.
foto av eiere foto av eiere

Arnt Opphaug (1892-1977) overtok gården i 1921. Han hadde da vært i Amerika og var utdannet rørlegger. I Amerika hadde han giftet seg med Anna Johnsen (1889-1974) fra Vik i Sogn. De fikk fire barn:

 1. Helen f. 23.11.1918, bosatt i Trondheim.
 2. Rolf f. 27.7.1921, gift med Ellen Hårsaker, Stadsbygd.
 3. Alfred Hermann f. 26.7.1923, neste eier.
 4. Betty f. 10.9.1928, bosatt i Arendal.
foto av eiere

Alfred Ophaug (1923-2003) overtok gården i 1963. Han var gift 31.12.1955 med Solveig Strand (1926-2013) fra Røstad. De har to barn:

 1. Grete f. 1958, bosatt Kautokeino, senere Bergen.
 2. Anna f. 16.9.1961, bosatt på Geitastrand.

Besetninga i 1957 var to hester, 6 kyr og 3 kalver, gris og høns.

Gården var på 84 da inntil det i 1974 ble avstått 10 da til kommunen, til tomter, veg og gangfelt. Alfred Ophaug var sjåfør på bussene til Ørland kommunale bussruter, deretter Fosenhalvøya Billag og som endte opp som Fosen trafikklag. Inntil gården ligger den store gravhaugen, Opphaugshaugen eller Gudrunhaugen som den også kalles. En bautastein ble gjenreist i 1980 etter å ha vært borte i mange år. En nabo kunne påvise stedet den lå, en halv meter under jorda. Diskusjonen går nå på om bautasteinen står opp ned.

foto av gården foto av eiere foto av eiere foto av eiere foto av eiere

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 355.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag