kart over Opphaug

Gården Opphaug,
under matrikkelgården Opphaug.
G.nr. 80/11
det senere g.nr. 80/165

foto av gården

Den første brukeren på dette bruket, løpenummer 176, det senere bruksnummer 11, sier Ørlandsboka var Tøker Olsen (?-1813). Han var gift med Golla (Gunnlaug) Persdatter (?-1822). De fikk fem barn:

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
 1. Ole f. 1780.
 2. Peder Andreas f. 1782 d. 1782 - ei uke gammel.
 3. Mette Helene f. 1783, gift med Johan Jonsen på Berg på l.nr. 167.
 4. Maren f. 1787, gift med neste bruker.
 5. Malena f. 1790.

Jon Jonsen Lystad (?-1858) kom fra Lystad i Agdenes, og giftet seg i 1806 med Maren Tøkersdatter (1787-1852). De fikk fire barn. Deres yngste datter giftet seg med neste bruker og første eier. Barna var:

 1. Gunnhild Margrete f. 8.8.1807.
 2. Tøker f. 1813 d. 1814.
 3. Johan Tobias f. 5.2.1824, dreiv fiake og var villaboer på b.nr. 13.
 4. Ane Taletta f. 1.11.1824, gift med neste eier.

Jordtakstkommisjonen fra 1803 opplyser at bruket er våtlendt og at det kan fø 2 hester, 4 kyr og 4 småfe samt så 4 tønner korn.

Ole Ingebrigtsen (?-?) kom fra Børsa. Han giftet seg i 1846 med Ane Taletta Jonsdatter (1824-?). De fikk seks barn. Familien flyttet til en teig lenger øst på matrikkelgården, til bruksnummer 13, som ble fradelt denne gården. Barna var:

 1. Johanna Margrete f. 24.9.1846.
 2. Trine Sofie f. 19.6.1848.
 3. Ove Andreas f. 18.6.1850.
 4. Johan Arnt f. 21.3.1853.
 5. Ane Marta f. 23.12.1856.
 6. Petter Andreas f. 20.2.1858.

Eiler Mathias Krogh Buaas (1815-1899) kom til Ørland som lensmann. Han kjøpte gården og var gift med Laura Antonie Iversen (1822-1905) fra Trondheim. De fikk ni barn:

 1. Anne Marie f. 20.3.1851.
 2. Ingebrigt f. 3.9.1852, var ei stund fullmektig hos sorenskriveren på Ørland.
 3. Ulrikke Eleonora f. 13.9.1854.
 4. Sara f. 26.5.1856, ble lærer.
 5. Paul Iversen f. 8.1.1858, arbeidde ei stund ved Nødderud fabrik i Trondheim. Paul I. Buaas startet i 1885 et verksted for landbruks- og meierimaskiner i Ålborg i Danmark . Fra 1909 drev han også P.I. Buaas Jernstøberi og Maskinfabrik i samme by. En vei er oppkalt etter ham i Ålborg: Poul Buås Vej.
 6. Casper Petter Hagerup f. 22.6.1859.
 7. Alfred f. 10.4.1861, neste eier.
 8. Jona Helene f. 28.3.1863, gift med Markus Edvard Røstad på Røstad, l.nr. 183.
 9. Valborg f. 22.3.1867.

Eiler Buaas hadde før ekteskapet ei datter: Anne Margrete f. 1.1.1839 med Johanna Nilsdatter på Hårberg. I tillegg bodde det tjenestemenn og tjenestefolk på gården.

Alfred Buaas (1861-?) overtok etter faren, eiendommen b.nr. 12 omfattet også overtaklesen.

Ørland kommune kjøpte gården i 1917, med tinglest skjøte året etter, til dyrlegegård. Dyrlege A. Flønæss var siste bruker av stedet. Han bygde seg nytt hus, "Flønæss-husa", og kommunen tok da i bruk eiendommen til gammelheim i 1932. Belegget var fra starten 7 personer mens det var plass til 15. De flyttet inn i det gamle hovedhuset som Flønæss flyttet fra, det fikk senere et tilbygg mot haven, mot syd, som i 2005 er festsalen.

Mens det var gårdsbruk med krøtterhold, sto fjøset parallelt med hovedbygningen, med låvebrua mot inngjørselen. Innkjørselen fra 2005 er ikke forandret. Den bygningen som ligger på høyre hånd når en kommer til stedet, var drengestue og størhus. Siste beboer her var en gårdskar som passet hesten og en liten potetåker, etter at gammelheimen kom i drift. Fjøs og stabbur er revet, et lagerhus i betong er oppført senere.

I 1978 overtok Opphaug Vel stedet til forsamlingshus.

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 358.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag