kart over Opphaug

Gården Opphaug
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/13.

kart over Opphaug

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1860 fra b.nr. 11 med skyld 1,10 skyldmark. Gården ble fradelt jord til andre bruk i 1923 og 1924 og skylda ble redusert til 0,04 skyldmark, noe som kunne tilsvare 2 da jord. Det er også et arealet som er oppgitt til boka Norges bebyggelse først på 1950-tallet. Til sist ble det resterende kjøpt av b.nr. 16, Elveteigen. Derfor ser vi 80/16 markert på det økonomiske kartverket oppe til høyre.

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 25 da, for det meste bestående av vass-sjuk myrjord. Det besto av to teiger og var alminnelig godt drevet. De hadde 2 kyr og sådde omlag 2 tønner korn som ga 8 tønner avling, dertil avlet de 1,5 tønne poteter.

Førstemann som Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka, plasserer her er Ole Ingebrigtsen. Han eide b.nr. 11 mellom 1842 og 1860 før han delte fra dette bruket og flyttet hit. Bygningene skal være fra 1850 og må derfor ha stått her ved kjøpet. Ole Ingebrigtsen kom fra Børsa og var gift 1846 med Ane Taletta Jonsdatter. De fikk seks barn:

  1. Johanna Margrete f. 24.9.1846.
  2. Trine Sofie f. 19.6.1848.
  3. Ove Andreas f. 18.6.1850.
  4. Johan Arnt f. 21.3.1853.
  5. Ane Marta f. 23.12.1856.
  6. Petter Andreas f. 20.2.1858.

Andreas Olsen (Engen) Ophaug (1823-1907) ble brukets neste eier, han ble kalt Andreas snekkar og var gift i 1860 med Lorentse Pedersdatter (1834-1910) fra Øya. De fikk ett barn:

  1. Marit f. 13.12.1860, gift med Jakob Ludvig Eilertsen Ophaug fra b.nr. 9.

Norges bebyggelse oppgir at Karen Ophaug kjøpte stedet i 1944. Hun er født 29.1.1876 i Åfjord. Vi finner dåpen hennes i Jøssund kirke 16.4.1876 og der opplyses det at hun er uekte født, at foreldrene var pike Olianna Olsdatter f. 1852 og Hans Olsen Ophaug f. 1856. Karen Ophaug ble kalt Karen snekkar. Karen hadde en uvanlig døgnrytme på sine eldre dager. Nabokona som bar mat til henne, gikk dit med mat sent på kvelden, det var begynnelsen på en ny dag for Karen snekkar. Karen Ophaug var ikke gift.

Folketellingen 1900 opplyser at det på denne gården bodde: Andreas Olsen Ophaug, gårdbruker og snekker, sammen med hustruen Lorentse, ekteparet Marit og Jakob Eilertsen Ophaug, og ugift fosterdatter Karen Hansdatter Ophaug, som er sypike. Når en person på 24 år anføres som fosterdatter, kan det ants at Karen Ophaug kom hit som ung jente for oppfostring.

Ser vi på folketellingen 1910 har Jakob Eilertsen tatt over gården, han angis som gårdbruker og bor sammen med kona Marit. I tillegg bor sypiken Karen Ophaug her og en pleiesøn fra Hasselvika, Anton Aasheim, f. 8.11.1896. I "god" tradisjon ble også Marit og Jakob omtalt som "snekkar".

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 360.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag