kart over Opphaug

Gården Opphaug
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/15.

kart over Opphaug

foto av gården
foto av gården

Vi skriver av ordrett det som bind 3 av Ørlandsboka har i innledningen til dette bruket: "Bruket er skyldsatt fra b.nr. 14 i 1859 med skyld på 16 marklag. Ifølge opplysninger fra 1957 er arealet 100 da dyrka mark." Med andre ord et stort gårdsbruk.

Det er Ole Henriksen (1824-1887) som Ørlandsboka først plasserer her. Han kom fra Grøtan og ble gift i 1853 med Boletta Hansdatter (1824-1911) fra Grande, fra l.nr. 106. De fikk fire barn:

  1. Hans Fredrik f. 19.9.1853, neste eier.
  2. Hanna Birgitte f. 24.1.1857, gift med Andreas Ophaug på Opphaug
  3. Inger Kristine f. i 1860, døde tre uker gammel.
  4. Inger Kristine f. 2.6.1864.

Bruket fødde i 1865 og 1875 hest og 3 kyr foruten sauer og gris. De sådde nesten en tønne bygg, 2 tønner havre og satte 3 tønner poteter. Av 2,5 tønner havre ble 22 tønner avlet. Etter krigen hadde de 3 hester, 9 kyr og 3 ungdyr.

Hans Fredrik Ophaug (1853-?) overtok etter faren. Han var gift i 1878 med Anna Nikoline Lystad (1855-?) fra Agdenes. De fikk sels barn. Deres yngste sønn, Jens Henrik f. 18.2.1895 ble neste eier.

Jens Henrik Ophaug (1895-1983) overtok bruket i 1921, gift samme år med Anna Strand (1891-1984). De fikk ingen barn.

Fylkeslandbruksstyret overtok eiendommen i 1985. Tunet ble skilt ut og nye bygninger satt opp der. Driftsbygningen ble brannskadet før den ble fjernet. Tomta ble matrikulert som b.nr. 184. Bruksnummer 15 er fjernet fra matriklen.

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 367.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag