kart over Opphaug

Gården Haugteigen
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/21


foto av gården
flyfoto av gården

Vi skal her omtale et gårdsbruk som ikke lenger eksisterer. Derfor har vi ikke oppdaterte fotografier av tunet og må ty til det fotografiet som ble brukt i Norges bebyggelse og et flyfotografi fra ca 1961.

Bruket ble skyldsatt i 1859 fra løpenumrene 174 og 180. Det var brødrene Arnt og Nils Karlsen som brukte hver sin halvdel av gården. Det var Nils Karlsen (1785-?) som benyttet den halvdelen som ble til bruksnummer 21. Han dreiv bruket fram til det ble solgt i 1859. I en auksjon 20 år tidligere hadde han 2 hester og 4 storfe.

Ole Jonsen (1799-1891) ble den første eieren. Han kom fra Stallvikaog var i 1828 gift med Berit Eriksdatter (1804-1869) fra Røstad. de fikk fire barn:

  1. Ane Katrine f. 1833, døde ugift i Stjørna.
  2. Elen f. 30.11.1835.
  3. Gjertru f. 19.9.1838, gift med Anders Antonsen på Sannan.
  4. Johan Tobias f. 28.3.1842, neste eier.

I 1865 hadde de hest, 4 kyr og en sau. 10 år senere hadde de hest, 3 kyr, 3 ungdyr, 12 sauer og 2 griser. De sådde bygg og havre foruten poteter.

Johan Tobias Olsen (1842-1924) overtok etter faren i 1884, han var ugift. Ifølge folketellingene bodde det mange mennesker p6aring; gården.

Anders Gerdard Jensen (1888-?) ble tilskjøtet bruket i 1914. Han ble satt under vergemål i 1932 og bruket ble solgt i 1933.

Arne Josefsen Hoff (1922-?) var eier fra 1933 til 1953.

Josef Antonsen Hoff (1895-1962) kom fra Fjæra, han var gift med Johanna Kristiansdatter Opphaug (1902-1993), de fikk to barn:

  1. Arne Christian f. 4.1.1924, eier fra 1933-1953 og fra 1965-1968. Han døde 5,9,2021.
  2. Olaug Therese f. 14.2.1937, døde 5.12.2019, gift 9.7.1960 med Asbjørn Haarstad, barn Håvard, partner Marit og Halvor, partner Heidi.

Arne Chr. Hoff (1924-2021) fikk skjøte fra mora i 1965. Han var gift med Ingrid Utsetø (1929-2010). De fikk tre barn:

  1. Arne f. 5.11.1951.
  2. Bjørg f. 29.10.1954.
  3. Finn-Roger.

I 1968 kjøpte Ørland kommune eiendommen og den ble en del av boligområdet Opphaug I.

Opplysninger om gården Haugteigan og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 373.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag