kart over Opphaug

Gården Breiteigen
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/22

foto av gården

Bruksnummer 22 på Opphaug er de parsellene som tidligere var løpenummer 180a. Opplysningene om denne gården finnes på side 375 i Ørlandsboka. I den samme boka fortelles det at brukerrekka kan føres tilbake til 1740-tallet, og slektssammenhengen tilbake til 1600-tallet. Gårdsbygningene står der den røde prikken, på kartet oppe til venstre, er plassert. Der ligger også en av parsellene som gården består av, mens en parsell ligger i nordre del av matrikkelgården Opphaug, se detaljkart via Ørland kommunes hjemmeside.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Ørlandsboka antyder at slektsmessig er Arnt Olsen (ca 1608-?), nevnt i prestemantallet med en sønn Nils (ca 1662-?). Nils Arntsen fikk sønnen Per (ca 1691-?), og han er neste bruker på Opphaug. I ekteskap med Ane Persdatter fra Berg, fikk han seks barn, sønnen Per ble neste bruker.

Per Pedersen (1719-1767) overtok etter faren. Han var gift med Marit Hansdatter (1717-?) fra Kråka på Utstrand, de fikk seks barn. Sønnen Hans ble neste bruker. Barna var:

 1. Maren f. 1745, gift med Per Evensen på Berg, l.nr. 170.
 2. Hans f. 1748, neste bruker
 3. Ane f. 1750, gift med Jon Andersen i Ørsleiet.
 4. Per f. 1753.
 5. Kristian f. 1756. Han var snekker og døde ugift.
 6. Ragnhild f. 1760.

Hans Pedersen (1748-1805) overtok etter faren og var gift med Berit Sørensdatter (1753-1808) fra Utstrand. De fikk tre barn:

 1. Elen f. 1782, gift med neste bruker.
 2. Kristianne f. 1787.
 3. Peder Andreas f. 7.11.1793.

Det fortelles at ved skifte etter Hans Pedersen var besetningen 2 hester, 5 kyr med kvige og kalv. De hadde et båtnaust med seksring, 4 torskegarn og annet sjøredskap.

Anders Olsen (?-1841) fra Døsvika giftet seg med Elen Hansdatter (1782-1864). De fikk to barn:

 1. Ole f. 1.11.1816.
 2. Hans Åge f. 13.2.1819, neste eier.

Hans Åge Andersen (1819-1881) overtok i 1859 og ble brukets første eier. Han var gift tre ganger. I første giftemål i 1847 med Berit Pedersdatter fra Røstad, de fikk ett barn:

 1. Andreas f. 1850.
Hans Andersen giftet seg andre gang i 1853 med Anne Elisabeth Pedersdatter (?-1859) fra Røstad, og Berits søster. De fikk to barn:

 1. Anders f. 17.11.1853, neste eier.
 2. Berit Kristine f. 31.5.1856, gift med eieren av "gården over veien", Breiteigen.

Hans Andersen giftet seg tredje gang med Sigrid Johannesdatter (1830-?) fra Stjørna. De fikk ingen barn.

Anders Hansen Ophaug (1853-?) overtok bruket i 1887. Han var gift i 1885 med Karen Anna Andreasdatter (1859-?) fra Opphaug. De fikk sju barn, sønnen Hans Aage er neste eier. Barna var:

 1. Hans Aage, f. 21.3.1886, neste eier.
 2. Anne Elisabeth f. 17.1.1888.
 3. Augusta Sofie f. 5.10.1889.
 4. Laura Antonie f. 12.1.1892.
 5. Alfred f. 8.10.1893.
 6. Klara Alfrida f. 6.2.1896.
 7. Amanda Therese Kristine f. 4.1.1899.

Aage Ophaug (1886-?) overtok gården i 1917. Han var gift med Arnolda Tøndel (1886-?) fra Nes i Bjugn. De fikk to barn:

 1. Arne f. 27.12.1918, neste eier, han døde ugift i 15.8.1991.
 2. Aasta f. 22.6.1922 d. 3.3.2014, gift med Asbjørn Jarle Gjernes (1918-2003).

Aage Gjernes (1959- ) overtok gården i 1986. Han er sønn av Aasta og Asbjørn Gjernes. Aage Gjernes ble gift med Turid Ophaug (1960- ) fra Neraune på Rønne, de har to barn.

Opplysninger om gården Breiteigen og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 375.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag