kart over Opphaug

Gården Opphaug
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/23

foto av gården

Den første brukeren var Andreas Tørresen (1827-1896). Han er sønn av en husmann på Røstad og var gift med Anne Knutsdatter (1824-1905) fra Ørsleiet. De fikk fem barn og sønnen Ole ble neste eier. Den første parsellen på denne gården ble skyldsatt i 1859, senere er flere parseller føyd til. Andreas Tørresen var også skomaker. Barna var:

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
 1. Ole f. 22.4.1854, neste eier.
 2. Anne Martha f. 19.5.1856.
 3. Karen Anna f. 21.4.1859, gift med Anders Hansen på Breiteigen.
 4. Thrine f. 20.9.1862.
 5. Kirsten Gurine f. 6.7.1866.

Ole Andreas Ophaug (1854-1914) overtok gården etter faren. Han var gift med Jonetha Kristine Dahlen (1860-1946) som datter av Johan Olsen. De fikk fire barn:

 1. Anna Amalie f. 21.8.1883, gift med neste eier.
 2. Helga Josefine f. 4.4.1886. Hun reiste til Amerika, ble sykepleier og døde i ei togulykke i 1918 på vei til krigsfronten i Europa.
 3. Ova Kristine f. 25.10.1895.
 4. Kristin Mathilde f. 3.8.1898.

Andreas Skogen (1883-1946) ble neste eier. Han kom fra Bjugn og var gift med Anna Amalie Ophaug (1883-1956), datter av forrige eier. De fikk 12 barn og sønnen Tørres ble neste eier. Barna var:

 1. Nils f. 1905 d. 1906.
 2. Nils f. 1906 d. 1921.
 3. Ole f. 1.9.1908, gift med Marie Moe (1911-1980), bosted Brekstad.
 4. Aasta f. 25.9.1900, bosted heimdal, en sønn; Arnfinn Skogen f. 6.1.1933.
 5. Margit f. 11.12.1910 d. 16,2,1997, gift med Johan Solem, bosted Brekstad.
 6. Anders f. 1912 d. 1931.
 7. Tørres f. 22.4.1914, neste eier.
 8. Sofie f. 1915 d. 1921.
 9. Anne Margrethe f. 26.6.1917 d. 1985, gift med Jan Utstrand på Hårberg.
 10. Helga f. 23.2.1919, gift med Olav Ørskedal, bosted Tresfjord.
 11. Sofie f. 1921 d. 1926.
 12. Nils f. 23.1.1923 d. 1947, gift med Kjellaug Solem.
foto av gården

Tørres Skogen (1914-?) overtok etter foreldrene i 1951. Han var gift med Ellen Raunholm (1920- ) på Stord. De fikk tre barn:

 1. Nils f. 31.5.1953, neste eier.
 2. Synnøve f. 5.3.1956.
 3. Tove Ellen f. 14.10.1959, gift med Nils Magne Angelvik fra Frøya, bosted Opphaug, to barn.

Nils Skogen (1953- ), er neste eier. Gården har vært delaktig i et omfattende jordskifte og fikk slik et større areal. Denne siste utvidelsen av jordveien er ikke berørt i Ørlandsboka, da den var utkommet på det tidspunktet. Nils Skogen ble gift med Inger Margrethe Kjersheim (1956- ) fra Tresfjord. De har to barn:

 1. Guro f. 18.6.1984.
 2. Christian f. 19.3.1987.

Ørlandsboka beskriver også hvordan besetningen forandret seg over årene. I 1865 var besetningen ku og sau, i 1875 3 kyr og 8 sauer. Hopper vi fram til 1949 hadde de 2 hester, 6 storfe, 2 sauer og 3 griser. Den samme besetningen finner vi også i 1957 mens denne i 1990 var økt til 14 melkekyr.

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 377.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag