kart over Opphaug

Gården Breiteigen
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/24

foto av gården

Ørlandsboka forteller at denne gården ble fradelt bruksnummer 22 med skyld 1,86 skyldmark, dette var gården på andre siden av veien, ved at datter på bruksnummer 22 giftet seg med den første eieren. Senere er b.nr. 75 lagt til og skyldsatt fra b.nr. 11 i 1953.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Det var Broder Mathiassen (1847-1931), fra en husmannsplass på Hovde, deretter til Jektvika på Austrått og i 1876 giftet han seg med Berit Kristine Hansdatter (1856-1937) fra Breiteigen. De fikk fire barn:

 1. Anne Eline f. 19.7,.1877.
 2. Albert Martin f. 25.1.1880, neste eier.
 3. Bina Kristine f. 14.4.1882.
 4. Helga Augusta f. 1.3.1889.

Broder Mathiassen hadde vært i Amerika, det var også sønnen Albert, en periode. De var i Driscoll, Nord-Dakota. Borghild Rian fortalte i 1994 at bestefaren hadde vært 52 vintre på Lofoten og der «to ganger på kolvet», som hun sa.

Albert Brodersen (1880-1960) overtok gården i 1913. Han var gift med Jona Anette Mikkelhaug (1888-1951) fra Mikkelhaugen. De fikk tre barn:

 1. Borghild Marie f. 24.2.1914, gift med neste eier.
 2. Johanne Margrete f. 12.12.1915, gift med Johan Robert Wallum f. 1913.
 3. Ingrid Eline f. 18.8.1920, gift med Anders Johansen f. 23.1.1920, bosted Trondheim.

Borghild Rian (1914-2007) og Trygve Rian (1915- ) overtok gården i 1947. Han kom fra Øysletta i Overhalla, Namdalen. De har fire barn:

 1. Torbjørn f. 5.3.1944, neste eier.
 2. Arild f. 26.7.1945, døde i Melhus 29.1.2008, gift med Oddbjørg Onsøyen f. 2.6.1939, to barn.
 3. Øystein f. 17.3.1947, bosted Oslo.
 4. Aud Elisabeth f. 4.8.1949, gift med Halvor Hansen f. 1945, bosted Lysøysund.

Torbjørn Rian (1944- ) overtok gården i 1982, han er gift med Turid Mebostad (1944- ) og har tre barn:

 1. Bjørn Trygve f. 11.9.1969.
 2. Trond Erik f. 26.8.1973.
 3. Morten f. 27.5.1975.
Gården hadde 6 kyr og 5 ungdyr, hest, høns og gris. Senere er drifta lagt om og består hovedsakelig av kornproduksjon. På gården finnes ei lofotkiste og garnmerker hvor stedsnavnet Jektvika er skrevet inn.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Breiteigen og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 379.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag