kart av gården

Gården Østmarken,
under matrikkelgården Opphaug.
G.nr. 80/27

kart av gården

Bruket var skyldsatt i 1904 fra bruksnummer 8 og arealet oppgis i 1957 til 12 da dyrka mark. Når dette skrives i 2010 er bruksnummeret utgått, men fra et eldre kart i serien økonomisk kartverk, er bygningene og jordveien tegnet inn, klikk kartet til venstre for et større kart.

Arnt Johannessen Ophaug (1857-1910) var brukets første eier, men han hadde bodd ei stund hos bestefaren på bruksnummer 8. I tillegg til gårdsdrifta dreiv han som murer og jordarbeider. Vi har ei kiste fra denne brukeren i museumsmagasinet til Yrjar Heimbygdslag, gitt oss av hans oldebarn.

Enda ei kiste endte opp på denne gården, den er gitt til Yrjar Heimbygdslag av samme giver. Navnet på den kista, "G.A.'s Grande" var vanskelig å stedfeste, men Terje Sørensen kommer med en plausibel forklaring på dette.

foto av gården

Arnt Johannessen var sønn av Johannes Sølfesten og Kirsten Arntsdatter, gift i 1884 med Anna Kristine Arntsdatter (1862-?) som datter av Arnt Andreassen på Flatnes og Kristine Larsdatter fra Uthaug. Anna var fostret på nabogården der, også kalt Flatnes. Anna og Arnt Ophaug fikk fem barn:

  1. Kirsten f. 1885 g.m. Haakon Ophaug på bruksnummer 1.
  2. Alfred Sigvald f 1888.
  3. Kristine Marie f. 1891
  4. Arne Augustin (1894-1967), neste eier fra 1920, ugift.
  5. Johan Adolf f. 1899.

Vi lar Terje Sørensen gi flere utfyllende opplysninger: Kirkeboka viser at kona til Arnt Johannesen Røstad, senere Ophaug, Anna Kristine Arntsdatter, var født på Grande, mens hun som kjent bodde hos Andreas Pedersen på Flatnes i 1865. Kanskje hennes mor, Kristine Larsdatter Uthaug hadde tjent på Grande da Anna Kristine ble født, og da muligens nettopp i Viken, der den antatte mannen bak kiste-påskriften "G.A.'s Grande", ble gårdeier i 1873. (Kristine Larsdatter var forresten søster av bl.a. Lars Larsen Uthaug, som var lærer på Ørlandet. Se skolehistoria s. 118-119. Foreldrene deres bodde som innerstfolk på Steinstykket på Uthaug. Se Ørlandsbok III, s.100. (Lars som ble lærer er ikke er tatt med blant barna i familieoppsettet der.) Kristine Larsdatter hadde også en sønn, Ludvig Johansen (f.1859) før hun ble gift med Martin A. Hagen og bosatte seg i Sjøgata på Uthaug. I ekteskapet fikk hun fem barn. Se Ørlandsboka III, s.122.

Yrjar Heimbygdslag har flere gjenstander magasinert fra denne gården.

Opplysninger om gården Østmarken og personene der finnes i Ørlandsboka, bind III, side 355.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag