kart over Opphaug

Gården Teigen
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/30.

foto av gården

Teigen ble skyldsatt i 1909 fra bruksnummer 8 med en skyld på 0.13 skyldmark. Arealet var ca. 9 da.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Ove Andreas Olsen (1843-1916) fra Døsvika var første eier her. Han var bosatt tidligere som innerst på bruksnummer 8. Der giftet han seg med dattera på gården, Jonetta Olsdatter (1856-1909) i 1876. Han var fisker, foruten å drive dette bruket. De fikk seks barn:

To av barna døde i halsesyke i 1886, tre jenter reiste til Canwood, Saskatchewan, Canada og yngstemann, som var en sønn, overtok stedet etter foreldrene. Barna var:

  1. Jakob Edvard f. 1878 d. 1886 i halsesyke.
  2. Oline Margrethe f. 25.9.1879, eier fra 1909.
  3. Johan Oskar f. 1882 d. 1886 i halsesyke.
  4. Jonetta Ovedie f. 17.7.1887, også kalt Johanna Ovedia, bosatt i Canada.
  5. Anna Kristine f. 11.9.1891, bosatt i Canada.
  6. Jakob Edvard f. 2.7.1894, senere eier.

Oline Margrethe Ovesdatter (1879-?) fikk skjøte i 1909.

Jakob Ovesen Ophaug (1894-?) fikk skjøte i 1919. Han overtok Rotvoll på Røstad.

Muligens kjøpte Ole Johnsen Gjestad bruket og dreiv det sammen med Fram, b.nr. 49. Parsellen kan ha hatt navnet Godthåp ved denne anledning. Familieopplysningene står under Fram.

Opplysninger om gården Teigen og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 354.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag