kart over Opphaug

Gården Stokksletta
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/43

foto av gården

Stokksletta ble skyldsatt i 1921 fra bruksnummer 14 med en skyld på 0.90 skyldmark. I 1957 var arealet 110 da, av dette 45 da som dyrka mark.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Jakob Henrik Røstad (1894-1950) var den første eieren. Han var sønn av Jens Petter Røstad på Opphaug og gift med Helga Kristine Henriksdatter (1898-?) fra Røstad. De hadde igjen barn.

Fra 1969 har bruket hatt de samme eierne som gården Småhaugan, bruksnummer 77/2, i Døsvika.

Opplysninger om gården Stokksletta og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 367.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag