kart av gården

Gården Fram
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/49

foto av gården

foto av gården

Dette er et lite gårdsbruk og det er utelatt i Ørlandsboka. Vi har derfor sparsomt med opplysninger om stedet. I Norges Bebyggelse står det at arealet er på 3 da. Vi tror at Ole Johnsen Gjestad (1855-?) bosatte seg her. Han var gift med Inger Pedersdatter (1871-?) fra Innstrand. Ole Gjestad var sjømann og de flyttet til hans hjemsted i Valsøyfjord. Etter at fjerde barnet var født, og døde som liten, flyttet familien til Innstrand og forpaktet jord der. Omkring 1911 kan de ha kjøpt jord på Opphaug. Det synes som om det til slutt var to eller tre parseller, disse fikk navnet Godthåp. De tre bruksnumrene kan ha vært 30-33-49. Inger og Ole Gjestad fikk seks barn:

  1. Oscar Ingvald f. 2.11.1895 i Valsøyfjord, eier av Rotvoll.
  2. Hans Alfred f. 8.2.1899 i Valsøyfjord, neste eier.
  3. Pareli Antoius f. 23.2.1900 i Valsøyfjord.
  4. Laura Gerharda f. 17.9.1901 i Valsøyfjord, d. 2.1.1902 i kolerine.
  5. Trygve Volratt f. 11.10. 1907 i Ørland.
  6. Laura Gerharda f. 13.8.1912 på Opphaug, eier av b.nr. 33 fra 1945.

Familien bygde hovedbygningen i 1911, fjøs med låve i 1912. De hadde ei ku og kalv.

Hans Gjestad (1899-?) overtar her i 1926. Hans bror, Oskar Gjestad, kjøpte gården Rotvoll på Røstad i 1936. Hans Gjestad var ugift. Han var smed og i tillegg hadde han revefarm bak husa. I Norge Bebyggelse antydes det 50 rever.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag