Yrjar Heimbygdslag

Dette er et utsnitt fra at annet flyfotografi. Gårdsbruket i forgrunnen er b.nr. 4, det tidligere b.nr.6, det siste bruksnummeret ble strøket ved sammenslåingen av bruksnummrene 4 og 6. Riksveien er lagt om siden dette fotoet ble tatt i 1961.


flyfoto av gården

Foto Fjellanger Widerøe - 1961.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag