Yrjar Heimbygdslag

Bildet er tatt noen lunde samtidig med det andre, men her fra vest. Vi ser nå bedre at "gammelskolen" ligger på Prix-tomta med gammelsamlaget til høyre og bestyrerboligen nærmest.
Over gammelskolen ser vi fjøset på bruksnummer 14 Opphaug (øverīgården), og våningshuset til høyre for fjøset. Dette bruket fikk til sist utnavnet "Karelen" etter Karl Næsset som giftet seg med dattera på gården. Koblingen med etternavnet hans og Det karelske nesset, ga navnet.
Videre til høyre, og midt i bildet, ser vi våningshus og fjøs på Opphaugsgården (neriīgården), bruksnummer 1. Veien til Røstad gikk dengang mellom Opphaugsgården og Karelen.


Foto av gården

I gammelskolen, bygningen til venstre, var det bare ett rom til undervisning. femte og sjette gikk annenhver dag. De som var litt over åtte år ved skolestart kunne forlate barneskolen etter ett år i femte og ett år i sjette, var en yngre ved skolestart, gikk en to år i sjette før en ble konfirmert. Det var tilfelle for de fleste.
Fram til 1923 gikk tredje og fjerde klasse på skole i ei av stuebygningene på Opphaugsgården (bnr.1), de benyttet to rom i Håkonstua til skolestue. På gården var skysstasjon og postkontor.
Første og andre klasse holdt til på Røstad, i stuerommet på bruksnummer 10, mens de som bodde der benyttet kjøkkenet og et kammers. Alle barna ble samlet i nyskolen fra høsten 1923.
Resten av skolebygningen her hadde to små rom i første etasje, her bodde læreren, han disponerte også loftet. Den siste som bodde der var Jakob Lund før han og kona bosatte seg på Fagertun på Rønne.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag