kart

Gården Geilvoll,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/1.

foto

Denne gården er del av løpenummer 181 - Geilvollen - som etter deling besto av bruksnumrene 1 - 2 - 3 - 4 - 5 og 11.

foto
foto av mor med to sønner
foto av Elen og Johan Arnt Gjelvold
foto av Helga og Pert Gjelvold
foto
foto
foto
foto av Per J Geilvold

For sammenhengen med andre gårdsbruk i Ørland ser vi på noen av de første leilendingene på Geilvollen. Hvor husa de bodde i sto, det kan vi ikke si noe om. Lars Halvorsen kom fra Hovin i Gauldalen med kona Karen Brynjulfdatter (Brynildsdatter) (?-1821) og bykslet fra 1794. Han bygde også opp gården. De fikk sju barn:

 1. Anne.
 2. Halvor f. 1785 d. 1816, leilending på Hårberg.
 3. Gjertrud, gift med Elias Eriksen på Val.
 4. Marit f. ca 1793, gift med Jon Fredriksen på Aune.
 5. Ane, gift med Jon Eriksen fra Mælum.
 6. Karen f. 24.3.1796, gift med Andreas Sivertsen Eidsaune.
 7. Ane f. 15.4.1799, gift med neste bruker.

Lars Halvorsen giftet seg andre gang i 1824 med Marit Hemmingsdatter (1786-?). De fikk fire barn:

 1. Kornelius f. 1823 d. 1823.
 2. Elias f. 1823 d. 1823.
 3. Karl Henrik f. 27.8.1826, flytta i 1853 til Buksnes.
 4. Lars f. 21.4.1829, gift med Gunnhild Maria Olsdatter på Tørum.

Så kommer sjødrengen på Austrått, Peder Jørgensen (1784-1864) til gårds. Han var fra Olsvik p&aering; Nes og hadde vært utskrevet som soldat og deltok i trefninger mot svenskene før freden kom i stand mellom Norge og Sverige (1809 eller 1814), men kom uskadd fra det. Det eneste tilfelle han viste han var nær å bli såret var en gang han sto på kne og ladet flintgeværet, da gikk en kule mellom benene hans og slo ned i bakken bak ham. Peder Jørgensen giftet seg i 1821 med yngste datter til forrige leilending og som dermed overtok han som leilending etter svigerfaren i 1825. Dattera var Ane Larsdatter (1799-1895). De fikk åtte barn:

 1. Lars f. 1822 d. 1827.
 2. Marta f. 1825, gift med Peder Sivertsen på Skalandet.
 3. Lars f. 1828, døde i kikhoste i 1829.
 4. Johan Arnt f. 1830, neste eier.
 5. Karen Anna f. 1833, gift med Anders Pedersen på Doktorgården.
 6. Hanna Margrethe f. 1836, gift med Nils Jensen på Dalebakken.
 7. Anne Katrine f. 1839, gift med Eilert Kristiansen på Røstad.
 8. Petter f. 1843, fikk fradelt Rotvoll.

Ane Larsdatter fortalte etterkommere at i ufredstider brentes varde på Lerbern. I 1812 var to av hennes søstre med der for å holde ilden ved like og Anne hadde som oppgave å bære mat til dem. I skifte fra 1821 oppgis at gården har hest med føll, fire kyr, to okser, to griser og tolv sauer. De dreiv også sjøen og registrerte ved samme anledning to torskegarn og seks sildegarn. Ettersom båter ikke er tatt med i skiftet skulle en tru at de rodde sjøen sammen med et annet båtlag. Gårdsbebyggelsen er fra 1827. Det ble bygd nytt våningshus på tunet.

Johan Arnt Pedersen (1830-?) overtok etter faren og var første sjøleier av gården fra 1858. Han var gift med Ellen Margrete Olsdatter (1843-?) fra Sparbu. De fikk fire barn:

 1. Per f. 13.1.1875, neste eier.
 2. Olai f. 1878 d. 1880.
 3. Rebekka f. 1881 d 1884 i strupehoste.
 4. Rebekka f. 31.8.1885, gift med Olaf A Ophaug på Geilvoll.

Per J. Gjelvold (1875-1963) overtok etter faren i 1908. han var gift første gang med Thora Smith (1876-1902) født i Luster. Hun var datter av distriktslege Hermann Riddervold Smith som da bodde på Vangenstein. De fikk ett barn:

 1. Jørgen f. 6.10.1901 d. 17.10.1991. Han var elektrikker på Ørland. Han var gift med Jenny Alfrida Larsdatter ((1906-1995) fra Geilvoll, to barn.

Thora Smith døde av tuberkulose og Per J. Gjelvold giftet seg andre gang med Helga Mathilde Kløften (1881-1954) fra Kløften på Innstrand og de fikk seks barn:

 1. Thora f. 1909, gift 1943 med Øyvind Eggen, bosted Trondheim.
 2. Halvdan f. 1911, han var arrestert av tyskerne og døde 1944 på Misjonshotellet i Trondheim.
 3. Ottar (1913-1965), gift med Aagot Fallan (?-1979) fra Trondheim.
 4. Johan f. 1916 d. 13.12.1991, neste eier. Han var arrestert av tyskerne og satt fanget på Grini til krigens slutt i 1945.
 5. Ivar f. 1920 d. 1990, gift med Ruth Alfsnes fra Skogn.
 6. Sigvald f. 1924, gift med Ella Enge fra Beian, bosted Arendal, 2 barn.

Per J. Gjelvold var ordfører i Ørland i perioden 1929 til 1934.

Johan Gjelvold (1916-1991) overtok gården i 1946. Han ble gift med Magnhild Kløften (1911-2005) fra Solstad på Innstrand, de fikk fire barn:

 1. Anne f. 27.7.1940 d. 8.11.1940.
 2. Helga f. 27.10.1942.
 3. Per f. 22.4.1946 d. 5.8.2004, neste eier.
 4. Bernt f. 13.4.1949, døde 29.11.2023, begrevet fra Ørland kirke 8.12.2023. Han var organist i Ørland kirke, musikklærer ved kulturskolen og dirigerte flere kor. Han var gift med Hild Kirkbak, skilt, ett barn, Stian.

Sønnen Per Gjelvold (1946-2004) ble neste eier, gift med Astrid Vanvik f. 24.12.1944 fra Vanvikan, hun døde 27.2.2020, de har tre barn.

 1. Johan Petter f. 1969, gift i 2000 med Ingvill Årsund (1973- ) fra Uthaug, neste eier.
 2. Pål Anders f. 1972.
 3. Marit f. 1978, gift med Johannes Killingbergtrø.
Johan Petter Gjelvold (1969- ) overtok etter foreldrene, han ble gift med Ingvill Årsund (1973- ) fra Uthaug. Han kjøpte også jordveien på Solstad, g.nr. 76/56, på Innstrand, på 75 da, og Ryggjabø, g.nr. 72/9, et jordstykke på Ryggen som var eid av Solstad, det var på 17 da. Overføringene ble bekreftet i 2017.

Opplysninger om gården Geilvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 398.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag