kart av gården

Gården Geilvoll,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/2.

foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1859 som løpenummer 181b, men hadde da lenge vært brukt som eget bruk. Austråtts jordebok forteller at Geilvollen var to bruk i alle fall i 1828. Da overtok Peder Gjertsen (1796-?) denne parten, han kom fra Innstrand og var gift i 1828 med Olava Ernstdatter (1801-1885) fra Leksvik. De fikk åtte barn:

flyfoto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gårdeier
 1. Grete f. 1828 d. 1829.
 2. Margrete f. 1830, døde i meslinger i 1833.
 3. Gabriel f. 1833, bruker av Geilvoll, b.nr. 3.
 4. Eilert f. 1835, neste eier.
 5. Dødfødt barn f. 1837.
 6. Anton f. 1838, bruker av Røstad, b.nr. 4.
 7. Josef f. 1841, døde som liten.
 8. Petter f. 1845, bruker av Bakken, b.nr. 25.

Bruket ble delt mellom brødrene og Eilert Pedersen (1835-?) satt som eier fram til 1885, da giftet han seg på Nedre Hovde.

Gården kom på tvangsauksjon et par ganger inntil Anders Larsen Røstad (1835-1912) og kona Gisken Olsdatter (1842-?) fra Nes i Bjugn kjøpte gården i 1888 til sønnen Lars som da var 17 år gammel. Anders Larsen eide gården Ryggen ei kort tid fra 1872.

Lars Andersen (1871-1931) ble gift med Ragna Karlsdatter (1832-1965). De fikk fire barn:

 1. Jenny Alfrida f. 1906, d. 1995, gift med Jørgen Gjelvold fra Geilvoll.
 2. Reidun Lovise f. 1909.
 3. Anders f. 1914, neste eier.
 4. Martin f. 1919, eier av Vesterset.

Anders Larsen Røstad (1914-1984) fikk skjøte fra sin mor i 1949. Gift i 1940 med Petra Leren (1911-2000) fra Tustna i Nordmøre, tre barn, yngste datter, Audhild Røstad f. 1954, gift med Eldar Ophaug, ble eiere fra 1980.

Opplysninger om gården Geilvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 399.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag