kart

Gården Geilvoll,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/3.

foto

Bruket er skyldsatt i 1867 fra bruksnummer 2 i og med at to brødre delte gården mellom seg. Bruksnummer 5, Rotvoll, ble sammenføyd med dette bruket i 1950. Første eier var Gabriel Pedersen (1833-?). Han var gift to ganger, men begge ekteskapene var barnløse. De to ektefellene hans hadde hvert sitt barn med inn i ekteskapet. Første kona var Kirsten Arntsdatter (1829-1867) og hennes sønn var Arnt Johannessen f. 1857, ble eier av Østmarken. Andre kona var Mette Olufine Markusdatter (1843-?), og hun hadde dattera Anna Andreasdatter f. 1867.

foto
foto
foto
foto
foto

Neste eierpar ble Rebekka Johansdatter (1885-?) fra Geilvoll og Olaf Ophaug (1881-?), han fra Opphaug, der eide han Bruvoll. De fikk tre barn:

  1. Odd f. 21.5.1914, gift med Ingrid Vestby, bor i Oslo.
  2. Jarle f. 18.5.1920, gift og bor i Oslo.
  3. Edel f. 28.2.1922, gift med Georg Solheim, bor i Surnadal.

Ny eier kom til i 1950 i og med at John Gjestad (1929- ) kjøpte bruket og flyttet hit, han var ugift. Han eide også Rotvoll, b.nr. 5, som da ble slått sammen med dette.

Tomtearealet for bebyggelsen på bruksnummer 3 er skyldsatt for seg, våningshus og stabbur har b.nr. 186 mens grunnen til fjøset har bruksnummer 192.

foto av Rebekka Ophaug flyfoto av gården

Opplysninger om gården Geilvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 401.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag