foto av Røstad

Gården Lunda
under matrikkelgården Røstad.
Løpenummer 182.
G.nr. 81/6 (og g.nr. 81/7)


Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skriver at Ole Larsen Lunda brukte denne parten, og betalte til Austrått, 3 daler 1 ort hvert år. Han var født utenbygds i 1734 og var gift med Guri Andersdatter, født 1734 på Høyset i Børsa.

foto
Bildet er tatt fra posisjon V (Vestrått) på det øverste kartet.
foto av gården
skjøte
kart
Bruksnummer 6 og 7.
kart
Løpenummer 182.

Vi kjenner to barn:

 1. Lars f. 1759, gift med Maren Olsdatter på Hov Hov.
 2. Lorents f. 1767, neste bruker.

I 1774 oppgir et tiendemanntall at Ole Larsen sådde 2 skjepper blandakorn, 1 1/4 tønne havre og holdt 3 kyr. Både han og kona døde i 1801.

Lorents Olsen (1759-1849) overtok i 1792 og betalte 6 daler i årlig leie. Han giftet seg i 1790 med Elen Olsdatter (1768-1855) som datter av Ola Johansen på Hov. De fikk sju barn:

 1. Ole f. 1791, neste bruker.
 2. Karen f. 1793, gift to ganger, første gang med Nils Olsen på Hov, og med Arnt Jakobsen Lund, Uthaug, første eier av gården Ulriksborg.
 3. Lars f. 29.8.1795, gift med Lorentse Andersdatter.
 4. Åge f. 1798, ble gårdbruker på Aune.
 5. Grete f. 1801 d. 1804.
 6. Lorentse f. 2.1.1805, gift med Andreas Larsen, Bakken.
 7. Grete f. 4.6.1807, gift med Hans Jørgen Hansen.

Jordtakstkommisjonen fra 1803 oppgir at bruket er en god korngård som kan fø hest, 5 storfe, 4 småfe og så 4 tønner korn.

Ole Lorentsen (1791-1876) overtok det halve sammen med faren i 1830 og betalte årlig leie 7 daler 1 ort. I 1837 overtok han også farens part, og betalte da 12 daler 1 ort så lenge han svarte kår, deretter 15 daler. Han giftet seg i 1828 med Ellen Sofie Kristoffersdatter (1798-1904) på Hegg i Mølnbukta. De fikk ni barn:

 1. Lorents f. 1829 d. 1840.
 2. Karen Margrethe f. 14.4.1831.
 3. Kristianne f. 9.1.1834, gift med Nils Henrik Jonsen, på Røstad.
 4. Sofie f. 15.9.1835.
 5. Ellen Katrine f. 13.1.1839, gift med neste eier.
 6. Lorentse f. 22.3.1841.
 7. Lorina Sofie f. 30.7.1844, gift med Johan Jørgen Johansen fra Viklem.
 8. Karen Oline f. 7.12.1846.
 9. Ove f. 2.12.1849, eier av Røstad.

Ole Lorentsen var den siste leilendingen på bruket. Som kårfolk bodde de på bruksnummer 7, og hadde i 1875 ei kårku på bruksnummer 6, ku og sau på bruksnummer 7.
Bruket ble skylddelt i 1862, samtidig som det gikk over i sjøleie. Skylddelinga var ei halvering, der hver part fikk skyld på 2.75 skyldmark.

Hans Åge Pedersen (1822-1891) fra Røstad ble brukets første eier med skjøte av 5.12.1862. Han var gift med Ellen Katrine Olsdatter (1839-1911). De fikk ti barn.

 1. Anne Elisabeth f. 1859.
 2. Ragna Sofie f. 1862, reiste til Amerika i 1893.
 3. Berit Anna f. 1863.
 4. Lorents f. 1864, neste bruker.
 5. Peder Andreas f. 1867, reiste til Amerika i 1904.
 6. Emma Oline f. 1870 d. 1871.
 7. Emma Oline f. 1872.
 8. Karen Anna f. 1874.
 9. Hanna Katrine f. 1877 d. 1877.
 10. Hanna Katrine f. 1879, gift med Alfred Lund på Vik. Deres sønn Arthur Lund kjøpte bruket i 1944 av Lorents Hansens arvinger. Edgar Lund ble neste eier, men han ga broen,Asbjørn Lund, skjøte i 1965. Husene ble revet på 1970-tallet og jorda er tilleggsjord til Østre Øveraunet.

Personopplysninger om Lunda finnes i Ørlandsboka, bind III, side 405 og 407.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag