Røstad

Gården Røstad,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/7.


Røstad
Røstad
Røstad
Røstad
Røstad
foto av Henrik Røstad
foto av Henrik Røstads familie

Det offisielle navnet på denne gården er Røstad, men omtales i dagligtale som Lunda. Den er skyldsatt i 1862 fra b.nr. 6 med skyld 2,75 skyldmark. Jordvegen besto av to teiger og arealet som var dyrket og dyrkbar, var ca 55 da.

Nils Henrik Jonsen (1832-1892) kjøpte denne gården i 1862. Han kom fra Aune og giftet seg med dattera på Røstad, b.nr. 6, Kristianna Olsdatter (1834-?) og de fikk fradelt denne gården fra farsgården hennes. Kristianna og Nils fikk fem barn:

 1. Hanna Kristine, (1864-?), sydame.
 2. Ellen Sofie, (1867-1903), dameskredder, gift med Henrik Andersen, neste eier.
 3. Johan Ludvig, (1868-1868).
 4. Laura Jørgine, (1870-?), gift med Per (Peder) Røstad på b.nr. 29 på Røstad.
 5. Ove Martin, (1872-1893), døde av strupetæring.

Bruket fødde i 1865 hest og 4 kyr. Utsæden var 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 3 tønner poteter. Arealet av dyrka og dyrkbar jord oppgis til 55 da. Men arealet var ikke samlet, det var enda teigblanding. Av 2 tønner sådd havre avles det 17 tønner.

Henrik Andersen (1867-1946) kom fra b.nr.11 på Innstrand, giftet seg med Ellen Sofie Nilsdatter (1867-1903) og de overtar bruket. De fikk tre barn:

 1. Ågot Sofie, (1895-?), sydame, senere eier av bruket Bakken.
 2. Helga Kristine, (1898-?), gift med Jakob Røstad på Stokksletta.
 3. Kristianne, (1900-?), gift med Jalmar Kløkstad i Bodø. Hun var meierske, fikk 4 barn.

Henrik Andersen ble enkemann i 1903 og gifta seg andre gang med Lorentse Margrethe Eliasdatter (1870-?) fra Røstad. De fikk tre barn:

 1. Håkon f. 12.7.1907, neste eier.
 2. Marie f. 29.9.1910 d.1949.
 3. Leif f. 23.9.1916 d. 1.6.1917 av bronkitt og lungebetennelse.

Håkon Lunda (1907-?) overtok bruket i 1934, gift 1932 med Borghild Alfrida Bretting (1905-1998) fra Berg. De fikk fire barn. Sønnen Johan Lunda overtok eiendommen i 1974. Barna var:

 1. Johan f. 28.1.1933 d. 28.3.1992, neste eier.
 2. Lorentze f. 31.3.1936 d. 1979, gift 3.5.1958 med Kjell Vik.
 3. Bjarne Hermann f. 23.7.1938 d. 1970, gift med Ragnhild Jorid Wallum d. 13.11.1995.
 4. (Anne) Johanne f. 25.11.1940 gift med Kolbjørn Hatlen, skilt og bor på Brekstad.

Da Henrik Lunda solgte gården til sønnen Håkon, flyttet han til Lunddal i 1932. Det var 80 da utmark der. Han solgte torvland og bygde hus. Huset var tømret i Åfjord og fraktet hit via Uthaug. Dattera Marie bodde der sammen med faren.

Videre personopplysninger om Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 408.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag