kart

Gården Heim,
under matrikkelgården Røstad.
Løpenummer 183.
G.nr. 81/9.

foto

flyfoto
foto
foto

De to gårdene Heim og Reitan er tilsammen det som var l.nr. 183. Her leide Haftor Jonsen (1691-1760) fra Fevåg jord, gift i 1717 med Gurru Mortensdatter (?-1765) fra Opphaug. Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka har funnet ni barn:

 1. Ola f. 1716, leilending på Røstad ei stund og havnet deretter i Jektvika.
 2. Barbro.
 3. Dødfødt barn i 1719.
 4. Olava f. 1720 d. 1802.
 5. Marit f. 1723.
 6. Karen f. 1726 d. 1726.
 7. Morten f. 1727 d. 1727.
 8. Marit f. 1729 d. før 1761.
 9. Jon f. 1730, neste bruker.

Skiftet etter oppgir hest, 3 kyr, torskegarn og sildgarn. Boet har part i ei fosskvern.

Jon Haftorsen (1730-1785) overtok etter foreldrene. Han var gift med Ane Hansdatter (?-1772), de fikk seks barn:

 1. Ingeborg f. 1754, gift med Svein Olsen som bodde et sted på Brekstad. De fikk fire barn.
 2. Gurru f. 1755 d. før 1772.
 3. Hans f. 1758.
 4. Haftor f. 1759 d. før 1772.
 5. Marit f. 1762.
 6. Gurru f. 1765.

Jon Haftorsen giftet seg andre gang med Inger Nilsdatter fra Røstad. De fikk to barn:

 1. Ane f. 1774.
 2. Haftor f. 1776 d. 1793.
Anders Halvorsen overtok bruket i 1794 og deretter Peder Andreas Hansen (1793-?) fra 1829. Han var gift i 1819 med Ane Andersdatter (1791-?) fra Rønne. De fikk seks barn:
 1. Berit f. 9.2.1820, gift med Hans Åge Andersen på Opphaug.
 2. Hans Åge f. 1822, eier av Lunda.
 3. Anders f. 1824, neste eier.
 4. Ane Elisabet f. 1826, gift andre gang med Hans Åge Andersen på Opphaug.
 5. Kristian f. 15.7.1830.
 6. Markus Edvard f. 1835. Han overtok bruket sammen med broren Anders i 1854, men døde ugift i 1859.

Anders Pedersen (1824-?) overtok bruket sammen med broren i 1854, de ble de første sjøleierne med skjøte datert 1854. Anders Pedersen giftet seg i 1857 med Karen Anna Pedersdatter (1833-?) fra Røstad. De fikk åtte barn:

 1. Peder Andreas f. 5.10.1858, eier av Røstad.
 2. Markus Edvard f. 14.9.1860, gift med Jonna Buaas fra Opphaug.
 3. Paul Andreas f. 1862 d. 1865.
 4. Paul Andreas f. 14.2.1865.
 5. Anton f. 9.5.1867.
 6. Karl Ludvig f. 15.8.1869.
 7. Berit Anna f. 18.4.1872.
 8. Kristian f. 11.1.1879, eier av Røstad.

Det ble en skylddeling i 1870 som var en halvering av gården. Anders Pedersen ble deretter brukere av løpenummer 183B, det senere b.nr. 10.

Ove Andreassen (1847-1887) kjøpte denne gården i 1870, som da var l.nr. 183A. Han var gift med Anne Katrine Olsdatter (1849-?) fra Uthaug. De fikk fem barn. Da Ove Andreassen døde giftet enka seg andre gang med enkemannen Jakob Tøkersen Hoff (1843-1924) fra Hov. Barna i første ekteskap var:

 1. Ole Andreas f. 1875 d. 1877.
 2. Anne Elisabeth f. 4.10.1877.
 3. Johanna Margrethe f. 23.1.1881.
 4. Oskar Alfred f. 31.5.1883, eier av Reitan.
 5. Dødfødt sønn i 1885.

Jakob Tøkersen Hoff solgte gården i 1893 til sakfører Sofus Hansen, senere sorenskriver, men beholdt bruksnummer 28 Reitan.

Ørland kommune kjøpte i 1913 Heim og den ble distriktslegebolig fram til 1976, da den ble solgt til distriktsveterinær Per Haugberg.

foto av familien Henrichsen

Vi antar at distriktslege Carl Henrichsen (1875-1930) flyttet inn med familien da han ble tilsatt som distriktslege i Ørland. Han ble gift i Boston 1899 med Kristine Marie Colberg (1881-?). De fikk sju barn:

 1. Maggie Solveig f. 28.august 1899 i Boston, d.14. mars 1949 i Ørland, gift 1919 med Aksel Hoff (1897-1979), som ble gårdbruker på Hov (79/8) og formannskapssekretær Ørland kommune.
 2. Kirsten Marie f. 7. mai 1901 i Kristiania.
 3. Hørdis f. 19. april 1902 i Kristiania.
 4. Aslaug f. 14. desember 1903 i Kristiania.
 5. Ivar Øystein f.14. juli 1905 i Kristiania, d. 1981 i Storbritannia.
 6. Ingrid f. 7. mai 1907 i Kristiania.
 7. Hermann Buhre f. 9. februar 1918 i Ørland, d. 7.august 1978 i Ørland. Han ble gift med Hjørdis Johanne Fjellheim, f.12. august 1919.

Terje Sørensen har laget en oppsummering om Carl Henrichsen her. Om distriktslege Mjåland fulgte etter Henrichsen vet vi enda ikke, heller ikke hvor han bodde. Om fire foregående distriktsleger henviser vi til gården Vangenstein i Ørlandsboka, bind III, side 564.

Opplysninger om gården Heim finnes i Ørlandsboka, bind III, side 415.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag