kart

Gården Røstad,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/10.

foto

foto av gården
foto av eierne
foto av gården
flyfoto av gården
flyfoto av gården
flyfoto av gården

Denne gården ble skyldsatt i 1870 fra løpenummer 183 med skyld 2,75 skyldmark. Herfra ble bruksnummer 29 fradelt i 1896 og en del av bruksnummer 36 i 1913. I 1957 oppgis arealet til 80 da dyrka jord.

La oss starte med foreldrene til ham som ble første eier av dette bruksnummeret, det var Peder Andreas Hansen (1793-1869), gift 1819 med Ane Andersdatter (1791-1884) fra Breiteigen på Opphaug. De fikk seks barn:

 1. Berit f. 9.2.1820, gift med Hans Åge Andersen på Opphaug.
 2. Hans Åge f. 1822, første eier av b.nr. 6 på Røstad. Husene på bruket ble revet på 1970-tallet.
 3. Anders f. 1824, første eier av dette bruksnummeret.
 4. Ane Elisabet f. 1826, gift andre gang med Hans Åge Andersen på Opphaug.
 5. Kristian f. 15.7.1830.
 6. Markus Edvard f. 1835. Han overtok bruket sammen med broren Anders i 1854, men døde ugift i nervefeber i 1859.

Første eier av dette bruksnummeret var Anders Pedersen (1824-?) Han hadde fra 1854 eid løpenummer 183 sammen med broren Markus Edvard, men han døde i 1859. Anders Pedersen var gift 1857 med Karen Anna Pedersdatter (1833-?) fra Geilvoll på Røstad. De fikk åtte barn og deres yngste sønn Kristian ble neste eier, av parsellen som da var bruksnummer 10. Barna var:

 1. Peder Andreas f. 5.10.1858, fikk fradelt b.nr. 29 på Røstad.
 2. Markus Edvard f. 14.9.1860, gift med Jonna Buaas fra Opphaug.
 3. Paul Andreas f. 1862 d. i skarlagensfeber i 1865.
 4. Paul Andreas f. 14.2.1865.
 5. Anton f. 9.5.1867.
 6. Karl Ludvig f. 15.8.1869.
 7. Berit Anna f. 18.4.1872.
 8. Kristian f. 11.1.1879, neste eier.

Fra avisa Dagsposten 18. september 1912:
En gammel emigrant.

Igaar reiste en 80 Aar gammel Kone Karen Røstad fra Ørlandet til Amerika. Det er nok sjelden, at folk i den høie Alder tar paa en slig Langtur. Hun blev for nogle Aar siden Enke; men sad i gode Kaar. Længselen efter at komme over til sine Barn, hvoraf hun har 5 Stykker i Amerika, havde nok bragt hende Reiselysten. Den Gamle, som var meget rask og kjæk efter sin Alder, tog det hele med Ro og viste sig modig og tapper. Naar hun vælger denne Forandring, var det at ønske , at hun efter sin lange Arbeidsdag i Fædrelandet maatte faa en blid og god Livsaften hos sine derover.

Kristian Andersen Røstad overtok etter faren i 1900. Han kjøpte imidlertid gården Dalebru under Austrått i 1905. Broren Peder Røstad leide bruket fra 1914 til 1922, han eide fra før bruksnummer 29. Da kom sønnen til Peder, Alfred Røstad, inn som eier.

foto av gårdens familie
foto av gårdens familie

Alfred Røstad (1893-?) var gift 1921 med Anne Marie Hoff (1900-?) fra Fjæra. De fikk seks barn og deres sønn Alf ble eier fra 1954. Barna var:

 1. Astrid f. 13.5.1923, gift med Hans Vingan fra Kråkvåg, de bodde på Kleivan.
 2. Alf f. 2.8.1924, neste eier.
 3. Sylva f. 14.7.1932, gift med John Bjerke Lyseth på Støren.
 4. Henry f. 5.5.1934, gift 1. gang med Anne M. Haugen, 2. gang med Turi Ruud..
 5. Johanne Margrethe f. 7.8.1935, gift med Erling Bjørdal.
 6. Tora Lovise f. 27.6.1938, gift med Arne Mælen fra Tynset.

Alf Røstad (1924-1996) overtok etter foreldrene i 1954, var gift med Annie Olise Hansen Rabben f. 2.10.1927 d. 10.6.2014, fra Nes. De fikk to barn:

 1. Snorre Oliver f. 17.1.1952, neste eier.
 2. Arild f. 24.1.1957, døde 24.10.2022, gift med Wenche Olafsen, 3 barn, Linda, Jannicke og Vegard.

Snorre Oliver Røstad (1952- ) er neste eier. Han ble gift i 1997 med Ranfrid Helsen.

Opplysninger om gården Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, side 417.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag