kart

Gården Buset,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/11.

foto

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

Denne gården kaltes Røstad da den blr skyldelt i 1857, og inntil et eierskifte i 1961, da brødrene Asbjørn (1918-1980) og Erling Røstad (1935- )overtok. Senere, fra 1980 ble Erling eneeier. Jorda ble så forpaktet bort.

Første eier var Kristian Olsen (1811-1878) fra Trettenget. Han var gift 20.9.1853 med Anne Margrete Larsdatter (1821-1894) fra Grandgården. De fikk sju barn, men bare ett overlevde. Det var Ole, som ble neste eier. Barna var:

 1. Kirsten Regine f. 1852 d. 1864.
 2. Ole f. 28.6.1854, neste eier.
 3. Lars f. 22.5.1856 d. 23.5.1856.
 4. Kristoffer f. 22.5.1856 d. 1864.
 5. Hanna Birgitte f. 22.5.1856 d. 1864.
 6. Lorentse f. 1859 d. 1864.
 7. Oline Regine f. 1863 d. 1864.

Kristian Olsen bygde opp bruket og til slutt fødde det hest, 3-4 kyr, 3-7 sauer og gris. De sådde bygg, havre og satte poteter.

Ole Kristiansen (1854-1942) overtok etter faren i 1894. Han var gift 1878 med Ane Jørgine Joakimsdatter Svee (1844-1937) fra Stadsbygd. De fikk fem barn og sønnen Johan Robert ble neste eier. Barna var:

 1. Ove Kristian f. 11.6.1879, eier av Nyheim og Prestbakken.
 2. Johan Robert f. 20.3.1883, neste eier.
 3. Hanna Birgitte f. 1885 d. 1904 av tæring.
 4. Olga Aldeide f. 1888 d. 1894 av strupehoste.
 5. Lorentse Margrete f. 1893 d. 1894 av strupehoste.

Anne Jørgine hadde fra før dattera Johanna Omfredsdatter f 17.1.1871. Johanna fikk dattera Dina f. 31.8.1889 med stefaren Ole Kristiansen.

Robert Røstad (1883-1961) overtok i 1923. Gift med Anna Jensine Nilsen (1890-1966) fra Kjerringøy. De fikk sju barn og brødrene Asbjørn og Erling ble neste eier, som nevnt ovenfor. Barna var:

 1. Aase f. 25.4.1917, gift med Arne Rusten fra Bærum.
 2. (Olav) Asbjørn f. 19.11.1918, neste eier.
 3. Margot f. 22.6.1920, bosted Bærum.
 4. Kjellrun f. 1926 d. 1926.
 5. Kjellrun f. 11.5.1928, gift med Odd Bye fra Oslo, bosted Lier.
 6. Rolf Arnold f. 11.6.1931, gift med Rosita fra Chile, bosted San Fransisco.
 7. Erling Kvellulf f. 17.2.1935, neste eier.

Erling Røstad (1935- ) er eneeier fra 1980, gift med Kristine Haverstein (1938- ) med bosted Asker. De har sønnen Eirik f. 27.7.1970.

Opplysninger om gården Buset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 420.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag