kart

Gården Røstad,
under matrikkelgården Røstad.
L.nr. 186.
G.nr. 81/17.

foto

flyfoto av gården
flyfoto av gården
foto
foto

Opphavet til bruksnumrene 17 og 18 var løpenummer 186. Vi ser først på de eierne og familiene som brukte l.nr. 186 og går videre til b.nr. 17.

foto av porten
foto våningshus

Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, trekker en sikker sammenheng tilbake til 1770-tallet. Erik Andersen (1747-1781) var leilending her. Han var gift med Katrina Johansdatter (1755-?) fra Berg. De fikk to barn:

 1. Johan f. 1779, gift med Synnøve Tøkersdatter i Døsvika.
 2. Elen f. 1782, gift med Jakob Olsen på Utstrand.

Bruket kunne fø 2 hester og føll, tre kyr, ei kvige og 2 kalver.

Etter Eriks død giftet Katrina seg andre gang med Ole Nilsen på Hov.

I Austråtts jordebog anføres det så at Ole Olsen er bruger fra 1783. Så kommer Paul Eliassen og Nils Larsen for å bli avløst av Paul Eliassen i 1806.

Paul Eliassen (1771-1847) var gift med Gunnhild Jonsdatter (1771-1810) fra Røstad. De fikk seks barn:

 1. Pauline døde før 1811.
 2. Ane f. 1800 d. 1801.
 3. Elias f. 24.7.1802, neste bruker.
 4. Ane f. 1.3.1805, gift med Anders Arntsen på Røyne.
 5. Jonetta f. 1.1.1808, gift i Trondheim.
 6. Golla f. 1810, d. 1810.

Paul Eliassen giftet seg andre gang i 1811 med enka Lovisa Hansdatter (1776-1848). De fikk ingen barn.

foto av Kirsten Jonsdatter

Elias Paulsen (1802-1867) overtok bruket i 1849 og ble første eier fra 1860. Han var gift i 1841 med Kirsten Jonsdatter (1817-?) fra Aune på Rønne. De fikk elleve barn, hvorav de to første er født på Aune. Barna var:

 1. Gusta Marselie f. 9.8.1841, dro til USA.
 2. Johan Petter f. 17.1.1843, dro til USA.
 3. Fredrik Kristian f. 1845 d. 1848 i strupehoste.
 4. Elen Katrine f. 1847 d. 1848 i strupehoste.
 5. Fredrik Kristian f. 1849 d. 1858.
 6. Eilert Kornelius f. 15.8.1851, dro til USA.
 7. Josefine f. 16.2.1854, dro til USA.
 8. Leonhard f. 1857 d. 1857.
 9. Karl Edvard f. 10.7.1858, dro til USA.
 10. Jonetta Pauline f. 10.7.1858, dro til USA.
 11. Paul Johan f. 12.3.1862, dro til USA.

I årene mellom 1845 og 1875 hadde gården 2 hester, 2-6 kyr, 6-10 sauer og gris. De sådde 1 tønne bygg, 4 tønner havre og satte 2-5 tønner poteter.

I mangel av arvinger ble bruket solgt på auksjon i 1873. Ove Jakobsen Hovde (1838-1907) fra Værnes i Agdenes ble den nye eieren. Han var gift med Anne Marta Andersdatter (1839-1884) fra Opphaug. I 2014 sitter fortsatt denne slekta på gården. Anne Marta og Ove fikk sju barn:

 1. Dødfødt datter f. 1863.
 2. Jakob f 1865, døde i krampe seks dager gammel.
 3. Marit f. 27.1.1868, gift med Kristian Schanche, neste eiere.
 4. Jakob f. 15.2.1871.
 5. Elisabeth f. 15.2.1874, gift med Johan Arnt Johansen på Revlan på Grande.
 6. Dødfødt datter f. 1877.
 7. Ane Ovedia f. 1879, døde i halsesyke i 1886.

Kristian Schanche (1857-1936) var født 26.12.1857 som sønn av Hans Ulrich Schanche og Serianne Corneliusdatter Foss (1837-1927) fra Tøndel. Han og Marit Ovesdatter (1868-1935) fra dette bruket fikk skjøte i 1909. Kristian Schanche var første gang gift i 1888 med Karen Evensdatter (1862-1901) fra Jøssund, de bodde på Nes og fikk seks barn. Han giftet seg andre gang i 1906 med Marit Ovesdatter og de fikk fem barn:

 1. Hansine Urselle f. 1907 på Nes.
 2. Amanda Marie f. 1909 d. 1923 på Nes.
 3. Hildegun Otelie f. 1910 på Nes.
 4. Kristian Meyer f. 17.9.1912 på Nes, neste eier.
 5. Ida Charlotte f. 1914 på Nes.

Kristian Meyer Schanche (1912-1999) overtok gården i 1936, giftet seg i 1941 med Synnøve Arnet (1918-2001) fra Nes. De fikk seks barn:

 1. Knut Arnet f. 29.5.1942, neste eier.
 2. Hans Ulrik f. 6.3.1946 d. 5.5.2007, gift med Ingunn Stallvik, bosted Gjølga.
 3. Ragnar f. 26.9.1947, bosted Trondheim.
 4. Jan Morten f. 17.4.1954, bosted Trondheim.
 5. Tor f. 29.9.1955, gift med Bodil Uthaug fra Uthaug, bosted Ottersbo.
 6. Rolf f. 13.3.1959, bosted Trondheim.

Knut Arnet Schanche (1942- ) overtok i 1980. Han giftet seg med Unni Salbøvik (?- ) fra Vallersund, de fikk tre barn:

 1. Kjetil f. 6.2.1966, neste eier.
 2. Siv Marianne f. 21.5.1968.
 3. Robert f. 4.5.1972.

Gårdsbygningene ble rundt 1900 flyttet fra vestsida til østsida av Røstadveien.

foto av stabbur foto av stabbur foto av stabbur

Opplysninger om gården Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, side 433.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag