Trøa

Gården Trøa,
under matrikkelgården Røstad.
Løpenummer 187.
G.nr. 81/19.

Trøa

Trøa
Trøa

Inge Rian forteller i Ørlandsboka at han kan dokumentere en sikker brukersammenheng tilbake til ca 1745, og muligens en generasjon til bakover i tid for løpenummer 187, det som senere ble til bruksnumrene 19, 20 og 21.

Ordet trø er opprinnelig et opptrødd sted og brukt om hamnehager der buskapen gikk. Denne tøa dukker opp som sted en gang på midten av 1700-tallet.

Nils Sivertsen (1722 eller 1723-1803) er født på Røstad var leilending her fra 1744. Han giftet seg i 1745 med Ingeborg Amundsdatter (?-1896), født omkring samtidig som mannen Nils. De fikk ni barn:

 1. Lars f. 1746, ble husmann på Vik.
 2. Inger f. 1747, gift med Jon.
 3. Jens f. 1748, ble leilending på Grinnen.
 4. Amund f. 1751, ble husmann på Vik.
 5. Sivert f. 1752.
 6. Nils f. 1754 d. 1755.
 7. Nils f. 1756, neste bruker.
 8. Kirsten f. 1757, gift med Fredrik Jonsen på Aune.
 9. Marit f. 1760.

De hadde i årene 1762-1774, 4 kyr og sådde 3-4 skjepper blandakorn, 6-9 mark rug og ei tønne havre.

Nils Nilsen (1756-1811) overtok etter faren i 1786. Han var gift 1787 med Ane Jonsdatter (?-?) fra Hov. De fikk tre barn:

 1. Jonetta f. 1788, døde 2 uker gammel.
 2. Andrea f. 1789, dro i 1818 til Åfjord.
 3. Sivert f. 22.8.1792, neste bruker.

Sivert Nilsen (1792-1851) overtok etter faren ved bygselsbrev i 1814. Han giftet seg i 1815 med Maren Paulsdatter (1791-1861) fra Opphaug. De fikk seks barn:

 1. Nils f. 16.6.1816, neste bruker og første eier.
 2. Petter Andreas f. 11.9.1818, neste eier og første eier.
 3. Andrea f. 7.1.1822, gift med John Reksterberg.
 4. Gjertrud f. 3.9.1825, gift med Peder Nilsen på Røstad.
 5. Dødfødt sønn i 1825.
 6. Ane f. 9.5.1832, gift med Kristian Steffensen.

Brødrene Nils og Petter Sivertsen kjøpte bruket i 1856 og vi er nå over på bruksnummer 19. De dreiv det sammen fram til 1881. I 1870 fikk svogeren Peder Nilsen fradelt en part av bruket som ble b.nr. 20, det utgjorden en åttendedel av hele gården. Nils Sivertsen var ugift.

Petter Andreas Sivertsen (1818-1902) var gift med Ingeborg Anna Pedersdatter (?-?) fra Drilen i Jøssund. Hennes datter Kirsten f. 1861 i Jøssund giftet seg med smeden Andreas Sivertsen Breiteigen.

Neste eier ble Markus Kristoffersen som kjøpte bruket i 1881. Han solgte fra b.nr.21 i 1886 og flyttet deretter til Grande hvor han eide to gårdsbruk, Gjerdsgården mellom 1886 og 1916 og Rædergården fra 1903.

Ekteparet Anna (1866-?) og Martin Johnsen Sørmyr (1849-?) kjøpte bruket i 1891, han var født i Stadsbygd, hun i Stjørna. De fikk ingen barn, men hadde tjenestefolk boende hos seg. Ei taus Anna og en dreng Alfred, begge fra Åfjord bodde her under folketellingen i 1900. Agnes Myråker fra Innstrand var også taus ei tid.

Det fortelles at Anna var et stort kvinnfolk mens Martin var heller liten. Han pleide å kvile middag under kjøkkenovnen. Anna og Martin hadde purker og solgte smågris. Pengene for salget rullet Anna sammen og stakk inn i "måfaret" i stokkveggen. Ungdommene i grenda viste om dette og stal av pengene hennes. Men det var også et populært sted for ungdommene å være. Noen kunne terge Martin, de banket i veggene og fikk ham til å løpe etter seg.

Anna og Martin hadde krøtter på Reitan sommers tid. For å komme dit måtte de gå om Opphaug. Melkinga på Reitan kunne vare til midnatt, de hadde en litt annen dagsrytme enn det som var vanlig på den tiden. Det fortelles at Anna kunne gå i fjøset når tausa kom fra fest. Dette kunne avstedkomme overraskende situasjoner, som når Martin kom inn og fant taus og kavaler i heftig omfavnelse, "Oppgjør fer egga ja", var hans kommentar.

Etter Anna og Martin Trø'n kjøpte Kristian Rathe (1900-1985) fra Rissa gården. Han giftet seg med Anna Paulinene Rønningen (1901-?) fra Vika på Austrått og de fikk fire barn:

 1. Arne f. 28.5.1927, døde 1.2.2018, neste eier.
 2. Kjellaug f. 2.8.1929, gift med Gustav Ratdal fra Bjugn, bosted Brekstad.
 3. Thora Eline f. 28.8.1931, gift med Sverre Johansen fra Beian, bosted Opphaug.
 4. Erna Anny f. 25.6.1935, gift med Leif Knudsen jr. fra Opphaug, bosted Opphaug, foreldre til eier etter Arne Rathe. Erna Knudsen døde 14.9.2021, de hadde fire barn, Kjell, Snorre, Lisa og Terje (senere eier).

Anna Paulinene fikk, før hun giftet seg ei datter med Elias Fester Lyng Johansen f. 28.6.1897 fra Sæternestad i Bjugn:

 1. Eidin Jakobie f. 2.1.1921, hun bodde hos besteforeldrene i Vika på Austrått til hun var konfirmert, gift med Arne Aune fra Nes i Fosna, de bodde i Skankegrenda på Austrått.

Arne Rathe (1927-2018) overtok etter foreldrene i 1972, han var ugift.

Tone Berit f. 8.5.1965 fra Ervika og Terje Knudsen f. 5.7.1965 fra Opphaug tok over gården etter Arne Rathe i 1991. Terje er sønn av Erna og Leif Knudsen. Gården drives i dag med kornproduksjon. Tone Berit og Terje Knudsen har to døtre:

 1. Nina f 26.11.1990.
 2. Marita f. 4.5.1992.

Opplysninger om Trøa finnes i Ørlandsboka, bind III, side 438-439.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag