kart

Gården Røstad,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/20.

foto

foto
foto
foto av Hilda Rønning
foto av søsken
foto av eiere
foto av eiere
foto av eier
foto av eier

Denne gården ble skyldsatt i 1870 fra bruksnummer 19. Denne gården var før skyldsetting husmannsplass under Trøa. Lokalt omtales denne gården som Rønningan etter den siste eier som var Hans Rønning. Denne navnesettingen er gammel tradisjon.

Første eier var Peder Nilsen Røstad (1826-?) fra Skjeggstad i Hølonda. Han var enkemann da han i 1862 ble gift med Gjertrud Sivertsdatter (1825-1874) fra Trøa, på Røstad. Ekteskapet var barnløst. Peder Nilsen var bygningssnekker og på plassen hadde de 2 kyr og 6 sauer.

Ole Iversen Skavdal (Rønning) (1852-?) fra Skavdalen i Bjugn og Olava Eliasdatter (1860-?) fra Rønningen på Austrått er neste eierpar. De fikk seks barn:

  1. Elias Alfred f 1884, reiste til USA.
  2. Ingvald Kristian f. 1888, reiste til USA.
  3. Olga Oline f. 1891, gift med Johan E. Røstad på Søndre Skalandet.
  4. Inga Marie f. 1894, gift med Peder Røstad på Røstad.
  5. Anna Konstanse f. 1896.
  6. Hans Jørgen f. 1902, neste eier.

Hans O. Rønning (1902-1969) overtok i 1936. Han var gift med Hilda Marie Østråtaune (1898-1968) fra Aunet på Austrått. Ekteskapet var barnløst. Eieren av bruksnummer 4 kjøpte eiendommen i 1970.

Opplysninger om gården Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, side 439.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag