kart

Gården Trøa,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/21.

foto

foto at fjøset
foto av brudepar
flyfoto av gården
flyfoto av gården

Bruket er skyldsatt i 1886 fra b.nr. 19 med skyld 2,13 skyldmark. I 1957 oppgis arealet til 110 da, av dette 75 da som dyrka mark.

John Hybertsen Bu (1849-?) var den første eieren. Han kom fra Hasselvika og var gift med Anne Iversdatter fra Fevåg. Ekteskapet var barnløst, men de hadde ei fosterdatter, (Anne) Johanna Paulsdatter Buøy, også fra Hasselvika. Johanna ble gift med Johan Bretting på Berg.

Harald Johannes Røstad (1901-?) overtok eiendommen i 1924. Han kom fra Brekstad og var gift med Anne Kristine Selbæk (1908-?) fra Melhus. De fikk fire barn og sønnen John ble neste eier i 1969. Barna var:

  1. John f. 21.12.1928 d. 25.9.1991, neste eier.
  2. Hermann f. 8.6.1933 d. 10.3.2013, eier fra 1987.
  3. Astrid f. 22.4.1940 d. 31.8.1999, gift med Arnulf Klaussen på Røstad.
  4. Helge f. 5.2.1945 d. 28.4.2006, gift med Hildur Ervik, bosted Opphaug.

John Røstad (1928-1991) ble tilskjøtet eiendommen i 1969. Han var gift med Gerd Jorun Vevang (1948- ) fra Haugli på Kleivan. De hadde tre barn og bodde på Ottersbo.

Hermann Røstad (1933-2013) overtok eiendommen i 1987, gift med Borghild Marie Måøy (1941- ). De har to barn og sønnen Eskild Røstad leier i dag gården.

Fylkesveien har alltid gått gjennom tunet til denne gården. Mens fjøset lå på vestsiden av veien lå våningshuset øst for veien med røstveggen mot veien. Nytt våningshus et bygget, også det på østsiden av veien og fjøset ble revet i 2007.

Opplysninger om gården Trøa finnes i Ørlandsboka, bind III, side 440.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag