kart

Gården Nordre Skalandet,
Nordre Skalandsmyra,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/22.

foto

foto
foto
foto

Ole Knutsen (1752-1829) fra Balsnes overtok Skalandet i 1802. Han var forflytta hit av enkefru Kristianne Holtermann. Før han kom hit hadde han drevet Balsnes i 22 år. Ole Knutsen var gift med Synnøve Nilsdatter (1755-1826) fra Vik, nærmere stedsangivelse er umulig. De fikk sju barn. To av hans sønner overtok hver sin halvdel av farens bruk. Det må ha skjedd før 1829. Barna var:

 1. Kirsten f 1780, gift med Gabriel Andersen på Viken.
 2. Nils f. 1783, neste bruker av den halvparten som ble b.nr. 23, Skalandet.
 3. Olava f. 1787, gift med Andreas Eliassen på Bakken.
 4. Jonetta f. 1790, gift med Arnt Ellefsen på Opphaug.
 5. Knut f. 1792, gift med enka Marta Pedersdatter i Ørsleiet og ble gårdbruker der.
 6. Andreas f. 1792, bruker av denne halvparten
 7. Simon f. 1799.

Andreas Olsen (1792-1873) bykslet sin part i 1832 og kjøpte i 1855. Han var gift med Lorine Oline Hagen (1704-1879) fra Trondheim. De fikk ingen barn.

Ove Andreas Gjertsen (1840-1927) overtok bruket i 1875. Han kom fra Ørsleiet, gift i 1863 med Anne Cathrine Nilsdatter (1830-1898) fra Søndre Skalandet. De fikk sju barn:

 1. Gjertrud Oline f. 29.8.1863.
 2. Karen f. 26.7.1865.
 3. Gjert f. 3.3.1867.
 4. Kassy f. 8.5.1869, d. 20.10.1949, gift med Anton Wikan fra Bjugn, f. 4.11.1862, d. 12.4.1912. Bosatt i Trondheim.
 5. Knut f. 9.9.1870, gift med Klausine Jakobsdatter fra Bjugn.
 6. Odin Anfeldt f. 1872, døde i 1875 etter å ha falt oppi ei gryte med kokende vatn.
 7. Odin Anfeldt f. 11.2.1876, neste eier.
foto av Ove Andreas Røstad foto av familien foto av ekteparet foto av hest og vogn

Odin Anfeldt Røstad (1876-1951) overtok bruket i 1912. Han hadde vært i Amerika, gift i 1914 med Aslaug Petersen (1891-1979) fra Trondheim. Hun var datter av Hanna Stine Jakobine Jørgensen f. 1855 og ektemannen bytjener Karl Petersen f. 1823, i Kongens gate 64. Aslaug og Odin Røstad fikk elleve barn og eldste sønn overtok etter dem. Barna var:

foto av ekteparet Aslaug og Odin Røstad
foto av søskenflokk
 1. Anne Kathrine f. 26.10.1914 d. 27.1.2003, gift med Ola Rønning fra Rissa, bosted Ørland.
 2. Hanna f. 26.7.1916, gift med Størk Lien fra Bjugn, bosted Byneset.
 3. Ove Andreas f. 21.2.1919, neste eier.
 4. Einar f. 28.2.1921 d. 3.7.2004, gift med Nelly Nergård fra Bjugn, bosted Ørland.
 5. Ingrid f. 4.3.1923, gift med Lars Sørvik, bosted Trondheim.
 6. Erling f. 30.1.1925, døde 31.1.2003, gift med Olaug Ørsleie (1928-2019) fra Solvang, bosted Bekketun på Røstad i Ørland, to barn.
 7. Gerd f. 20.11.1927, gift med Odd Ulbrandt fra Oslo, bosted Oslo.
 8. Knut f. 2.11.1929 d. 1974, gift med Torlaug Teigen (1934-2015) fra Steinsdalen, bosted Ørland.
 9. Aslaug Synnøve f. 4.11.1931, gift med Morten Pettersen fra Stjørdal, bosted Stjørdal.
 10. Sverre f. 4.1.1934, gift med Oddlaug Sporild fra Hemne, bosted Trondheim.
 11. Ivar f. 4.3.1937, gift med Grethe Gulbrandsen fra Oslo, bosted Oslo.

Ove Andreas Røstad (1919-2007) overtok bruket i 1960, men hadde forpaktet det siden 1950. Han var gift med Bergliot Olsen (1928-2007) fra Kråkvåg. De har tre barn:

 1. Aslaug Målfrid f. 7.1.1951, gift med Jens Uthaug, bosted Asker.
 2. Odin Anfeldt f. 27.10.1952, gift med May Iren Sørgård, bosted på gården.
 3. Egil f. 2.2.1957 d. 15.11.2012, gift med Anne May Lund fra Rønne, bosted Trondheim, de er skilt.

Opplysninger om gården Nordre Skalandet finnes i Ørlandsboka, bind III, side 444.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag