kart

Gården Skalandet,
Søndre Skalandsmyra,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/23.

foto

foto
foto
foto
foto

Ole Knutsen (1752-1829) fra Balsnes overtok Skalandet i 1802. Han var forflytta hit av enkefru Kristianne Holtermann. Før han kom hit hadde han drevet Balsnes i 22 år. Ole Knutsen var gift med Synnøve Nilsdatter (1755-1826) fra Vik, nærmere stedsangivelse er umulig. De fikk sju barn. To av hans sønner overtok hver sin halvdel av farens bruk. Det må ha skjedd før 1829. Barna var:

 1. Kirsten f 1780, gift med Gabriel Andersen på Viken på Grande.
 2. Nils f. 1783, bruker av denne halvparten.
 3. Olava f. 1787, gift med Andreas Eliassen på Bakken.
 4. Jonetta f. 1790, gift med Arnt Ellefsen på Opphaug.
 5. Knut f. 1792, gift med enka Marta Pedersdatter i Ørsleiet og ble gårdbruker der.
 6. Andreas f. 1792, neste bruker av den halvparten som ble b.nr. 22, Nordre Skalandet.
 7. Simon f. 1799.

Nils Olsen (1783-1844) drev sin part i flere år, men formell skyld-deling skjedde ikke før i 1855. Han var gift i 1810 med Kassi Johansdatter fra Berg. De fikk åtte barn, ingen av barna overtok etter foreldrene. Barna var:

foto av Per Sivertsen
foto av Marta Sivertsen
 1. Johan f. 1810, døde ugift i 1877.
 2. Synnøve f. 1814, gift med Benjamin Kløften på Opphaug.
 3. Karen Oline f. 1817, gift med Ole Guttormsen på Kleivan under Skrivargården.
 4. Ingeborg Anna f. 1817, døde ugift som spedalsk i 1870.
 5. Marta f. 1829, gift med Matias Halvorsen på Lauvnesset i Agdenes.
 6. Ole f. 1823, døde ugift i 1875.
 7. Kirsten f. 1827, gift med Knut Gjertsen, på Ørsleiet.
 8. Anne Katrine f. 1830, gift med Ove Andreas Gjertsen, fra Ørsleiet, brukere av Nordre Skalandet.

Sivert Pedersen (?-1856) fra Ervika i Bjugn overtok bruket i 1847. Han var gift med Lussi Hansdatter (?-1868). Deres sønn Peder Sivertsen kjøpte bruket i 1861.

Peder Sivertsen (1825-1887) ble brukets første eier. Han var gift med Marta Pedersdatter (1825-?) fra Geilvoll. De fikk åtte barn. Eldste sønn Sivert ble neste eier. Barna var:

 1. Sivert f. 1850, neste eier.
 2. Anne Elisabet f. 1852, gift med Hans henrik Sivertsen fra Stjørna.
 3. Jens Peter f. 1854, eier av Skalandsmyra, b.nr. 24, senere Opphaug.
 4. Lorentse Kristine f. 1857, døde i kikhoste i 1858.
 5. Hans Kristian f. 1858, døde i strupehoste i 1861.
 6. Lars f. 1861, døde i strupehoste i 1865.
 7. Lorentse Sofie d. 1864. Hun fikk tre barn med Nils Strand på Røstad.
 8. Markus f. 1868, døde åtte dager gammel.

Peder Sivertsen var postombærer og laget en trehjuls sykkel en gang på 1850-tallet. De omtalte denne for "Rappfot". Sykkelen er i Yrjar Heimbygdslags eie, registrert som YHL3617.

Sivert Pedersen (1850-1925) overtok i 1887. Gift med Gjertrud Oline Andreasdatter (1863-1940) fra Nordre Skalandet på Røstad. De fikk sju barn:

 1. Peder f. 1882 d. 1882.
 2. Anna Marie f. 31.3.1884.
 3. Ova Anette f. 15.1.1886, ble boende på gården, hun var syerske og tok hånd om barneflokken til søstera.
 4. Peder Andreas f. 27.5.1887.
 5. Kassi f. 11.3.1895.
 6. Lars f. 24.2.1901.
 7. Gudrun f. 29.9.1903, gift med handelsbetjent Jonas Goske Johansen Lien (1903-1997) fra Bjugn, foreldre til neste eier, bosted Frøya, senere Trondheim.
 8. foto av Roald Lien

Barna til Gudrun og Jonas Lien vokste opp hos tanta Ova Røstad, barna var:

 1. Anne Marie f. 23.10.1926 i Ørland, gift med Einar Brekstad på Biskopvoll.
 2. Roald f. 15.10.1929 på Frøya.
 3. Johan.
 4. Gunnar.

Roald Lien (1929-2004), fikk skjøte på bruket fra mormora i 1936. Han var da bare 7 år gammel. Han var gift første gang i 1978 med Liv Johanne Holthe (1944-1982). Deres ene felles barn døde. Hennes to barn vokste opp på gården:

 1. Terje f. 4.7.1971.
 2. Tove Kristin f. 24.4.1974.

Roald Lien giftet seg andre gang i 1987 med Lilly Aure (1928- ) fra Vestnes i Romsdal.

Arild Halseth overtok gården.

Opplysninger om gården Skalandet finnes i Ørlandsboka, bind III, side 445.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag