kart

Gården Bakken,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/25.

foto

Peder Pedersen Bakken (1845-?) kjøpte denne gården i 1887 fra bnr. 24. Han giftet seg med Johanna Hansdatter (1843-?) fra Åfjord. De hadde ei datter:

  1. Oline f. 1872, gift med Svend Skanke på Vesterheim under Austrått. Deres sønn Lorentz Skanke (1900-1968) fikk skjøte på eiendommen i 1929.

Ågot Sofie Lunda (1895-?) var sydame og fikk skjøte på bruket i 1931. Hun kom fra bnr. 7, på Røstad. Ågot Sofie Lunda fikk barn med Alfred Sivertsen fra Harstad:

foto av diplom foto av diplom
foto av bygningene foto av bygningene
  1. Einar Kristoffer Sivertsen f. 4.8.1921, neste eier.

Ågot Sofie Lunda giftet seg med August Dueskar (1901-?) fra Stjørna. August Dueskar var ansatt ved Dalebakken Mølle. For å spe på inntekten smidde August sopelimer og auser av older. Bruket var på 15 da og fødde ei ku, de hadde også gris og 40-50 høner. De fikk to barn:

  1. Petter f. 4.10.1931, gift med Dagny Alida Forren f. 11.5.1931 d. 9.6.2014, bodde på Bakken.
  2. Borgny f. 29.5.1935.

Einar Sivertsen (1921-2017) overtok bruket i 1985. Einar Sivertsen var også møllearbeider. Han startet alt som 11-åring, i friperiodene på skolen. Han var gift med Anna Eline Leirvik (1924-?), de fikk 6 barn. Einar Sivertsen har bygd ny bolig sør på eiendommen. Han døde 1.2.2017. Barna var:

  1. Karin f. 17.2.1948.
  2. Åshild f. 25.9.1951.
  3. Olav f. 1955 d. 1955.
  4. Håbjørn f. 24.10.1956.
  5. Stig Olav f. 11.6.1959.
  6. Aud f. 29.4.1962.

Videre personopplysninger om Bakken finnes i Ørlandsboka, bind III, side 449.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag