kart

Gården Røstad
(Stormyra),
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/26.

foto

foto
foto

Selv om bebyggelsen på dette bruket på Stormyra på Røstad ikke lenger eksisterer, ønsker vi å omtale det her. Fra forskjellig hold har vi lånt fotomateriale som antyder hvordan bebyggelsen tidligere har vært.

Bruket ble skyldsatt i 1890 fra bruksnummer 9 med skyld 0,68 skyldmark, arealet var 30 da dyrka mark. I 1985 ble bruket sammenføyd med bruksnummer 18 til ett bruk. Gårdsbygningene er revet, den siste bygningen som ble fjernet var eldhuset. Eldhuset var heimen til det første eierparet, etter at de flyttet hit fra Fuggelbekken under Austrått. Dette var mens de bygde opp gården.

Første eier var Hans Hansen Skare (1849-1916) fra Austrått-skardet, kjent under navnet Hans Sveiser. Hans var sveiser på Austrått gård og derav tilnavnet. Hans var gift med Karen Andersdatter (1852-?) fra Orkdal, de fikk tretten barn. Eldste barnet, dattera Gjertrud, ble gift med neste eier. Hans Skare fikk mange nye impulser fra Austrått. Derfra fikk han med frø heim og dyrket gulrot og kålrot som han solgte fra trillebåra omkring i heimene. Olaf Rabban, som bodde på Innstrand, fortalte senere at dette var første gangen han så disse to grønnsakene. Barna var:

foto
foto
foto
foto
foto
foto
 1. Gjertrud f. 14.11.1873, gift med neste eier.
 2. Anders f. 1875, døde i skarlagensfeber 2 år gammel.
 3. Anders f. 11.9.1877, reiste til USA.
 4. Hanna Marie f. 27.8.1879, gift Berg med bosted Trondheim.
 5. Henrik Kornelius f. 1.11.1881, døde i difteri.
 6. (Johannes) Emil f. 25.1.1884, reiste til USA.
 7. (Hans) Kristian f. 26.2.1886, gift med Johanna, var kusk i Trondheim. Han ble funnet i en stall på Lian med en kniv i seg.
 8. Henrik Kornelius f. 11.1.1888, gift med ei svensk dame, reiste til USA.
 9. Randine Ivarda f. 2.7.1890, var butikkdame i Trondheim, hun fikk sønnen Hans Skare med sjefen sin.
 10. Olaf Bernhard f. 20.2.1892, han var omtalt som Laffen og arbeidet som lagerarbeider i Felleskjøpet i Trondheim, ugift.
 11. Johan Meier f. 1895, døde i kolerine i 1898.
 12. Martin Edvard f. 1896, døde samme år.
 13. Marie Elisabeth f. 12.7.1897, gift Lønvik, bosted Trondheim. Hun hadde Augusta Røstad, datter av Gurianna Husby, som hushjelp.

Johan Arnt Kirkbak (1875-ca 1947) giftet seg i 1898 med Gjertrud Skare (1873-?). Johan Arnt Kirkbak kom fra Uthaug og de bodde i ei stue der, (nå bruksnummer 44) etter at de giftet seg og før de flyttet til Stormyra omkring 1917. Gjertrud Kirkbak var som faren interessert i hagestell. Hun hadde foruten bærbusker, blomsterbed og urter. Dette ble gjerdet inn med stakitt. De fikk to barn:

 1. Ove Herolf f. 24.1.1899. Bodde på Heimtun, far til neste eier.
 2. Karen f. 4.2.1901, gift med Magne Presthus, tre døtre.

Gjertrud og Johan Arnt Kirkbak hadde et fosterbarn, Walter Kirkbak f. 1907. Han ble meieriarbeider og bodde på Våttahaug på Hovde.

Sønnen Ove Kirkbak (1899-?) bygde villa på fradelt tomt, Heimtun. Han var gift med Hildegunn Hegvik (1902-?) fra Stjørna. De fikk tre barn. Denne familien er omtalt i Ørlandsboka, bind III, side 416. For sammenhengen tar vi med barna deres:

 1. Ottar f. 27.6.1932, døde 26.8.1998 på Long Island, neste eier.
 2. Harald f. 5.11.1933, døde 31.7.1998, gift med Snefrid Grande, tre barn.
 3. Ingerid f. 7.7.1936, døde 15.12.2023, fire barn; Hild - gift og skilt fra Bernt Gjelvold fra Geilvoll, Sølvi, Annbjørg - gift med Gunnar, Laila - gift med Jakob Lund på Ytre Uthaug. Ingerid var gift med Willy Sandvik.

Ottar Kirkbak (1932-1998) overtok etter besteforeldrene i 1952, han reiste til USA og ble gift med Barbara.

Jordveien på Stormyra ble i 1985 kjøpt av Øyvind Røstad og ble sammenføyd med b.nr. 18 til ett bruk.

Opplysninger om gården Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, side 415.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag