kart

Gården Reitan,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/28.

foto

Reitan var skyldsatt i 1893 fra bruksnummer 9, og var tidligere utmark under denne. Arealet utgjør 130 da.

Jakob T. Hoff (1843-1924) eide bruket fram til 1910, men det ble ikke tatt i bruk som sjølstendig bebodd gårdsbruk før i 1917.

(Oskar)Alfred Reitan (1883-1940) fra Røstad, gift med Jakoba Innstrand (1896-1973) var første brukerpar. De fikk seks barn. Sønnen Ove ble neste eier. Barna var:

  1. Gudrun f. 29.5.1915, gift med Olaf Jøssund på Opphaug.
  2. Ove f. 8.5.1919, neste eier.
  3. Trygve f. 28.9.1920, bosted Trondheim.
  4. Bjarne f. 11.9.1924, gift med Sigfrid Johanne Eidsaune (1928-2013), bosted Opphaug.
  5. Arvid f. 22.9.1928, gift med Målfrid Johanne Raphaug, f. 23.1.1939, døde 7.1.2021, begravet Ørland kirkegård, bosted Opphaug, 3 barn.
  6. Karl Johan f. 13.4.1936, gift med Eva Persson, bosted Oslo.

Ove Reitan (1919-1986) var eier fra 1930. Han var gift 31.12.1955 med Margit Terese Eidsaune (1920- ). De fikk to barn og sønnen Odd Morten Reitan er neste eier. Barna var:

  1. Vigdis Fredrikke f. 7.10.1946, gift med Frank Myran.
  2. Odd Morten f. 26.5.1957, neste eier.

Odd Morten Reitan (1957- ) overtok eiendommen fra 1985.

Opplysninger om gården Reitan finnes i Ørlandsboka, bind III, side 417.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag