kart

Gården Røstad,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/29.

foto

foto
foto
foto
foto

Denne gården ble skyldsatt i 1896 fra bruksnummer 10 med 1,30 skyldmark. I 1957 oppgis arealet til 80 da, av dette 65 da dyrka mark.

Første eier var Peder Andersen Røstad (1858-?) fra løpenummer 183. Han var gift 1890 med Laura Jørgine Nilsdatter (1870-?) fra Lunda på Røstad. De fikk ti barn og nest yngste sønn Arne (1909-1994) ble neste eier:

 1. Helga Kristine f. 29.5.1891 d. 1984, gift med dyrlege Arnt Flønæss.
 2. Alfred Charles f. 22.5.1893, eier av bruksnummer 10.
 3. Ove Martin f. 18.2.1895, d. 1949. gift med Marine Solemsli og bosatt i Lysøysund. Han startet bussrute mellom Brekstad og Lysøysund.
 4. Klara Nilsine f. 21.8.1897, gift med Kristian Andersen Ophaug.
 5. Alfhild f. 1900 d. 1901.
 6. Borghild f. 1900 d. 1901.
 7. Borghild Alvhilde f. 16.2.1904 d. 12.1.1993, ugift og bodde på bruket.
 8. Arne f. 1906 d. 1909.
 9. Arne f. 14.8.1909 d. 27.6.1994, neste eier.
 10. Håkon f. 27.5.1913, bruker av Nygård.

Arne Røstad (1909-1994) overtok gården i 1941, var gift med Borghild Solheim (1915-?) fra Stemshaug. De fikk to barn:

 1. Per Ebbe f. 6.3.1946, neste eier.
 2. Bjarne f. 14.7.1950. Han emigrerte til USA i 1974. Gift med Kathrine Thompsen fra Vancouver. Han er utdannet elektroingeniør og bor i staten Washington.

Per Ebbe Røstad (1946- ) er neste eier fra 1974. Han er gift med Astrid Ødegaard f. 20.11.1949 fra Ålesund. De har to barn.

foto foto

Opplysninger om gården Røstad finnes i Ørlandsboka, bind III, side 418.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag