kart

Gården Vesterset,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/46.

foto

kart av teig 46
foto av familien
foto av familien
foto av gården
foto av Peder Hagemo
foto av Anne og Peder Hagemo

Denne gården består av bruksnummer 45 Østum, skyldsatt fra b.nr. 4 i 1926 og b.nr. 46 Vesterset, skyldsatt i 1929 fra b.nr. 15, og på denne teigen ligger tunet. En tredje teig med b.nr. 59 ligger under Torshammeren ved Rusasetfjellet.

Johan Petter Olsen Hagemo (1863-1952) kom fra Stadsbygd som 17-åring til Ørland for å gå i snekkerlære. Han ble gift 18.11.1886 med Anne Nikoline Eliasdatter (1854-1940) fra bruksnummer 15 på Røstad. Etter at de giftet seg bodde de på Klausgården mens han bygde det første våningshuset på Vesterset. Fjøset var en gammel bygning han flyttet dit fra Vangen under Austrått. Snekkerstua bygde han senere. Ved giftemålet er han oppført som fisker. De fikk fire barn:

 1. Johan Alfred f. 5.4.1886, han hadde sønnen Sverre f. 20.9.1904 med Anne Marta Olsdatter. Han dro til Amerika og arbeidet som trikkefører, døde i Minneapolis i 1964.
 2. Marie Elida f. 16.1.1888 d. 1920, Hun fikk datteren Jona Adelaide f. 2.1.1912 med Oskar Andreas Pedersen fra Kotte på Uthaug. Jona Adelaide vokste opp hos besteforeldrene her på Vesterset, hun fikk 5.12.1930 sønnen Johan Petter med Halvdan Ytterland. Marie Elida ble gift med Paul Skjæret på Borg.
 3. Anna Sofie f. 1896 d. 1896 av magebetennelse.
 4. Peder Andreas f. 9.3.1897, far til neste eier.

Anne Nikoline Eliasdatter hadde, før hun giftet seg, datteren Oline f. 20.10.1877 med Knut Gabrielsen Døsvik f. 1858. Oline Knutsdatter ble gift med Bernt Rognes på gården Rognes i Gauldal. Sønnen Peder Hagemo (1897-1973) har formelt ikke vært eier av gården Vesterset. Han dreiv som snekker og var gift med Anna Charlotte Johansdatter (1888-1963) fra Aune. Etter giftemålet bodde de i vestre ende av våningshuset på Aune, de tre eldste barna ble født der. Senere flyttet de til Utheim og bodde der til 1926. Da flyttet de til Vesterset og flyttet over i nybygd villa, våren 1928, denne tomta fikk b.nr. 105. De fikk seks barn:

 1. Johan Ahnfeldt f. 6.10.1919 d. 1919. Han var hjemmedøpt av lærer Jakob Martin Lund og døde syv dager gammel.
 2. Anne Marie f. 7.3.1922, neste eier.
 3. Klara f. 6.11.1923, gift med Bjarne Bratseth i Romsdal, bosted Sunndalsøra.
 4. Asbjørn Peder f. 22.2.1925, eier av Vamman på Grande.
 5. Johan Kristian f. 20.7.1928 d. 12.1.1947 etter trafikkulykke.
 6. Margit f. 27.4.1930, gift med Nils Mælan fra Husbysjøen.

Datter av Anne og Peder Hagemo, Anne Marie Hagemo (1922-2014) ble eier av Vesterset fra 1947 og overtok driften av bruket i 1951. Hun ble i gift 1946 med Martin Røstad (1919-1987) fra Geilvoll på Røstad. De fikk tre barn:

 1. Randi Alise f. 23.8.1947, gift med Bjørn Agnar Berge fra Hitra, bosted Sunndalsøra.
 2. Johanne f. 14.12.1949, gift med Sverre Wig Semb fra Sandefjord.
 3. Aud Marie f. 2.11.1952, gift med Kjell Erik Myre fra Melhus.

Sammen med b.nr. 59, som var utskilt fra b.nr.2, hadde bruket et samlet areal på 35 da. I 1951 hadde de 4 kyr og ca. 100 høns. De avlet korn, gras og poteter. Det må nevnes at både Johan Petter Hagemo og sønnen Peder Hagemo, begge, arbeidet med snekkering på Austrått. Fra Austrått er plantet inn vekster i hagen på Vesterset, astetrær som er over 100 år gamle - plantet i 1909, den kvite prestegårdsrosa i hagen kommer fra godseienen Heftye på Austrått, likedan en kvit syrin. Bygging av fjøset på Brekstadgården og på Austrått gård ble ledet av far og sønn Hagemo.

Arvingene etter Anne Marie Røstad solgte i 2015 bruket til nye eiere. Disse var på besøk i Trondheim den natten bygningene brant ned, 22. januar 2023.

foto av brannrestene dagen etter foto av brannrestene dagen etter
foto av diplom for Peder Hagemo foto av medalje for Peder Hagemo foto av medalje for Peder Hagemo foto av medalje for Peder Hagemo foto av medalje for Peder Hagemo
foto av barn av Peder Hagemo foto av barn av Anne og Martin Røstad foto av Anne og Martin Røstad
foto av Austråttborgen foto av barn av Anne og Martin Røstad foto av Anne Røstad som melker

Opplysninger om gården Vesterset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 455.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag