kart

Gården Myrenget,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/54.

foto

Dette er en gård på til sammen 140 da, men bare 30 da var fulldyrket i 1957, resten var beite. Den var skyldsatt i 1946 fra bruksnummer 12.

Jens Bakken (1913-1967) fra Dalebakken bureiste bruket. Han var gift med Unni Sollied (1929-?) fra Ibested. Hun var meierske og de fikk tre barn:

 1. Geir Anton f. 5.10.1952.
 2. Hilde f. 22.3.1955, hun ble veterinær.
 3. Ingrid f. 4.9.1960.

Jens Bakken solgte bruket og utdannet seg til lærer, tjenestegjorde ved Finnsnes Folkehøgskole i Troms.

Janny Georg Lian (1920-1999) kjøpte bruket i 1953. Han var sønn av Ellen Jakobsdatter (1898-1927) fra Øvre Djupdal og Gustav Edvin Gustavsen Lian (1896-?) fra Selsbak. Janny Lian ble gift 1939 med Hilma Dypdal (1922-2003) fra gården Dalen under Austrått. De fikk åtte barn, tre omkom i ei bilulykke i 1971. De hadde tidligere drevet gården Øvre Djupdal, som ble en del av flyplassen. Barna var:

 1. Jorid f. 26.4.1942.
 2. Harald f. 17.11.1943.
 3. Solrun f. 24.12.1944, gift med Hilmar pedersen, døde i 1971 i bilulykke, 2. påskedag.
 4. Einar f. 25.6.1948, neste eier.
 5. Janny f. 8.2.1950.
 6. Sissel, døde som liten.
 7. Arve f. 29.1.1952, døde i 1971 i bilulykke, 2. påskedag.
 8. Heidi f. 21.7.1954, døde i 1971 i bilulykke, 2. påskedag.

Hilma arbeidet på flyplassen i 10 år mens ektemannen arbeidet opp jorda. Janny Lian kjøpte fjøset på Grønninggården på flyplassen og satte det opp her. Stue sto fra før, men den var uten kledning. 15 da jord var delvis dyrket på det tidspunktet. Det ga nok fr til hesten som han hadde med fra bestefaren. Senere fikk de to kyr med melk til eget bruk. Janny tok arbeid hos naboene og dyrket egen gård ut over det. Til slutt hadde han ca. 100 da dyrket mark.

Einar Lian (1948- ) forpaktet bruket fra 1974 og kjøpte det i 1983 til fr og melkeproduksjon. Fra 1988 er jorda forpaktet bort. Han var samboer med Katrine Ring (1965- ), de fikk to barn:

 1. Arve f. 3.8.1984.
 2. Helge f. 19.1.1988.

Einar Lian ble gift med Heidi Nysæther (? - ) fra Bjugn, barn:

 1. May Liss.

Heidi Heidi Nysæther har fra tidligere barna:

 1. Kent Hugo.
 2. Krister.

Opplysninger om gården Myrenget finnes i Ørlandsboka, bind III, side 425.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag