kart over gården

Gården Bakketun,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 81/61 og 194.


foto av bygningene
foto av tjenere

Dette var et areal som Ole Røstad (1925-1988) fikk fradelt farsgården Røstad. Arealet var på omlag 16 da og fødde 3-4 kyr. Han var gift i 1947 med Arnolda Eline Ellingen, f. 24.2.1927, fra plassen Søvika under Vingsand, innerst i fjorden Hopen i Osen kommune. Foreldrene hennes var Jørgen Ellingen (1899-1973) fra Flatanger og hans hustru Julie Margrete Hopen (1906-1982). Arnolda døde 15.1.2015, hun er begravet på Ørland kirkegård. Arnolda og Ole Røstad fikk fire barn:

  1. Inger-Johanne f. 6.1.1947.
  2. Per Jørgen f. 12.7.1952.
  3. Arnt Kåre.
  4. Britt Hellen.

Arnolda Røstad kom fra en barnefamilie på 11 barn, som vokste opp. Hun kom til Dalebakken og Ørland kommune som taus. Hun hadde tidligere vært i tjeneste på Adsen og Nes i nåværende Bjugn kommune. Fem år etter at Arnolda og Ole Røstad ble gift tok de over som forpaktere på Skrivargården på Berg og bodde der i forpakterboligen. I 1961 flyttet de tilbake til Bakketun. Ole Røstad arbeidet som linjearbeider ved giftemålet, senere hos forsvaret med Ørland flystasjon som arbeidssted. Arnolda Røstad fikk også arbeid samme sted som renholder fra 1973 og til hun gikk av med pensjon i 1992.

Fra denne gården fikk Yrjar heimbygdslag en Ferguson traktor i 1999, registrert som YHL 3794 i vår samling.

foto av tunet på Bakketun foto av tunet på Bakketun foto av tunet på Bakketun

Før 2014 ble tunet utskilt på eget bruksnummer og gitt bruksnummer 194.

Opplysninger om gården Bakketun finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag