kart over eiendommen

Eiendommen Bekketun,
under matrikkelgården Røstad.
G.nr. 181/76.


foto av bygningene

Eiendommen ble skyldsatt 8.7.1955 fra eiendommen Heim med skyld 5 øre. Ørland kommune hadde grunnbokshjemmel. Erling O. Røstad (1925-2003), fra gården Nordre Skalandet fikk skjøte på eiendommen 8.7.1955. Han var gift med Olaug Ørsleie (1928-2019) fra Solvang på Innstrand, de fikk to barn:

  1. Marita, partner Frode
  2. Odd-Erik, partner Ellen Maria

Erling Røstad var bussjåfør.

Opplysninger om eiendommen Bekketun finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag