Yrjar Heimbygdslag

Familien på gården Geilvoll, bnr 2. Fra venstre Anders Larsen Røstad, Reidun Røstad gift Olausen, Jenny Røstad gift Gjelvold, Martin Røstad. Bak fra venstre Lars og Ragna Røstad


Foto av gården

Fotografiet var utlånt av Anne Marie Røstad.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag