Yrjar Heimbygdslag

Tunet på bruksnummer 3, sett fra vest. Motivet ligger i bakgrunnen på et fotografi av barn fra 1947. Våningshuset var av betong og ble revet for å bli erstattet av et nytt hus. Vi ser veien som går i retning Røstadhaugen.


foto av gården

Fotografiet eies av Margrethe Haarsaker


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag