Yrjar Heimbygdslag

Sett fra sør gir dette flyfotoet et godt bilde av nordligste del av matrikkelgården Røstad. nærmest til venstre er gården Røstad, b.nr. 29, deretter gården Røstad, b.nr. 10, så kommer Geilvoll b.nr. 2 og b.nr. 3. Gården Rotvoll b.nr. 5 følger før vi går over på matrikkelgården Opphaug. Til venstre for Rotvoll ser vi litt av Røstad b.nr. 17. Opphaugsgårdene må lokalkjente hjelpe oss med.


foto av gården

Fotografiet eies av Snorre Røstad.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag