Yrjar Heimbygdslag

Flyfoto av gårdsbygningene på gården Røstad, bnr 15, sett fra sørvest. Våningshuset ble bygd på 1950-tallet. I bakgrunnen ser vi Rusasetvetnet med pumpehuset for drikkevannforsyningen i Ørland, på hitsiden. Pumpehuset er revet og Rusasetvatnet under omforming, når dette skrives i 2014.


flyfoto av gården

-


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag