Yrjar Heimbygdslag

Gården Røstad, b.nr. 29, sett fra sør. Driftsbygningen her blåste over ende under nyttårsorkanen i 1991. Nytt våningshus er bygd til erstatning for dette gamle, som ble flyttet hit fra Bjugnholmen i Bjugn i 1900. Døroverstykket som fulgte med bygningen, og som ble benyttet i driftsbygningen, kom til sist til Yrjar Heimbygdslags samlinger.


foto av gården

Foto: Fjellanger Widerøe - 1961.


Åpningssiden for matrikkelgården Røstad
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag