foto

Gården Austrått,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/1.

foto

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

Vi skal her se på gårdsbruket Austrått, noe som var uatskillelig fra Austråttborgen, inntil borgen ble utskilt fra jordveien i 1912 og gitt bruksnummer 51, mens gårdsbruket beholdt bruksnummer 1.

Ørlandsboka bruker 27 sider på gården, så vi hopper foreløpig over gårdens lange historie og ser på de siste sytti årene. Eierrekken før 1935 kan du finne her.

Ørland kommune kjøpte gårdsbruket i 1935, solgte det til Sør-Trøndelag fylke i 1947 for så å kjøpe det tilbake igjen i 1985.

Med det offentlige som eier ble gårdsbruket bestyrt av gårdsbestyrere. Julian Frengen finner vi her under brannen i 1916, en Kielland var bestyrer ei kort tid, Anders Hermansen mellom ca. 1918 og 1920 og Akim Murvold fra 1920 til 1935. Da kom Kåre Nesset fra Rundbukta, han bestyrte gården mellom 1936 og 1960. Deretter forpaktet Eyvind Grinnen Austrått mellom 1961 og 1978. Hans datter Bodil Rønsholm overtok forpakningen fra 1978 til 1986. Siste forpakter var Knut Aune, mellom 1987 og 1993. Da var tiden løpt fra driftsbygningen, som opprinnelig var bygd i 1954 for å huse en landbruksskole. Avrenning av husdyrgjødsel og umoderne innredning gjorde at dyreholdet måtte avsluttes.

Familiene til forpakterne finnes under hyperkobline over med unntak av Kåre Nesset og Bodil Rønsholm. Kåre Nesset var født 6.7.1905, gift med Borghild Haakaas f. 18.4.1910 i Østfold. De fikk fire barn:

  1. Narve f. 7.4.1938, døde 4.4.2018, bilmekanikker, bosted Nesset på Uthaug.
  2. Ragnhild f. 21.3.1942, lærer, bosted Brekstad.
  3. Torlaug f. 7.2.1948.
  4. Per f. 26.9.1951, eier av gården Rundbukta.

Kåre Nesset ble under krigen arrestert av tyskerne fordi han hjalp jugoslaviske krigsfanger i fangeleiren ved Austrått. Etter krigen benyttet han en ombygd engelsk stridsvogn Carrier som traktor, se bruksanvisningen under kapittel arkiv.

Bodil Rønsholm f. 13.4.1940 fra Grinnen var gift med Tor Rønsholm f. 8.4.1938 som sønn av Borghild og Olaf Rønsholm i Beian. De fikk fire barn:

  1. Trond f. 3.2.1961.
  2. Brit f. 14.1.1963.
  3. Vigdis f. 12.5.1968.
  4. Hallvard f. 23.3.1971.

Stiftelsen Austrått gård bestyrte deretter eiendommen, jorda ble leid ut, melkekvoten gitt bort, bygningsmassen utleid og vedlikeholdet av bygningene ble prisgitt inntekt av utleie av jord og bygningsmasse. Inntektene strakk ikke til og stiftelsen ble oppløst i 2012. Driften av Austrått gård ble deretter ivaretatt av kulturforetaket i Ørland kommune.

Under brannen i november 1916 gikk både borgen og de nærliggende driftsbygninger opp i flammer. Nytt fjøs ble reist i 1917, her omtalt som gammelfjøset. Her ble det produsert høy for salg, bare et par kyr sto i fjøset til bruk av bestyrerens familie. Da fylket overtok gården var intensjonen å anlegge en jordbruksskole. Nytt fjøs ble bygd i midten av 1950-åra, etter tegninger av Per Borten, men noen skole ble det aldri. Andre bygninger er flyttet og senere revet, se bildene og medfølgende tekst.

Mange ideer har vært foreslått til bruk av bygningsmassen på gården. Museumsfolk mener at driftsbygningen, sammen med den andre bygningsmassen, egner seg til å huse magasinet, lageret, til «Ørland museum».

foto foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto

Opplysninger om gården Austrått og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 460.

Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag