Husmannsplassen Jektvika,
under gården Austrått.


kart
kart

Det er mulig at flere bosettinger har eksistert i Jektvika, en familie plasseres i Litj-Jektvika, det må derfor være ei Stor-Jektvika også. Markeringen på kartet er en kvalifisert gjetning om hvor den siste stua sto i Litj-Jektvika. Eieren av Austrått, Eiler Hagerup Holtermann, anla her i 1778 en fabrikk for tilvirking av strømper og luer. Råstoffet var ull fra sauene på Tarva, og det var 20-30 personer som arbeidet her. Produksjonen kan synes liten, 70 dusin flossede luer ble tilvirket i året, det skulle bli ca to luer per arbeider per uke. Om teknikken som ble brukt i produksjonen, vet vi ingen ting, kan begrepet "flosset" være en ledetråd.

I Ørlandsboka er listet opp noen beboere; Ole Haftorsen (1716-?) fra Røstad var her i 1776, Anna Katharina Holm (?-1793), enke etter en lensmann døde her. Jon Andersen (1777-1847) er bruker fra 1821. Med Malena Hansdatter (1797-1830) fikk han ei datter:

 1. Malena f. 1825 d.1845.

I andre giftemål med Berit Hansdatter (1803-1892) fra Ryggen, fikk han tre barn:

 1. Johan Arnt f. 23.1.1832, reiste til Trondheim i 1851.
 2. Hans Jørgen f. 1.10.1834, reiste til Trondheim i 1861.
 3. Anton f. 24.1.1841.

Så kom Jakob Olsen Skjæghaug (1825-1888) fra Strinda hit, via Kvolva i Karidalen i Dueskaret, Bjugn kommune. Han hadde en bror, Tore Olsen, som bosatte seg på Utstrand. To andre brør, Iver Olsen slo seg ned i Stallvika og den siste, Ole Olsen, finner vi som losjerende på Hov, som snekker, før han emigrerte til Sverige.

Jakob Olsen tok adressen Skjæghaug og han giftet seg med Kathrina Jensdatter (1830-1907) fra Dalebakken. De fikk ni barn:

 1. Ove f. 5.7.1858, gift med Helene Christianne Winther fra Hitra. Han var brannmann i Trondheim og døde der i 1929.
 2. Jens f. 13.2.1860, han fraus ihjel i jula 24.12.1881 på ei trapp på Innstrand.
 3. Jacob. f. 15.10.1861, døde i USA, gift to ganger, ingen etterkommere.
 4. Anton f. 9.8.1863 d. 1875.
 5. Karen Dorthea f. 18.3.1865, gift med Martin Nelson, hun døde i USA 10.12.1959.
 6. Martin f. 21.11.1866, gift med Oline Berntine Seli fra Sparbu. Han dreiv bygmesterfirma i Trondheim og døde der i 1.4.1931.
 7. Johanne Marie f. 28.1.1870. Hun var ansatt ved Fjellseter i Trondheim, døde ugift 8.3.1961.
 8. Oline f. 28.5.1872, gift med Karl Paulsen fra Danmark. Hun døde i USA i 16.10.1938.
 9. Johan Arnt f. 17.6.1874, døde ugift i Trondheim i 1896.

Det har hele tiden vært krøtterhold i Jektvika. I 1875 fødde plassen ei ku og 7 sauer. De sådde bygg og havre og satte 2 tønner poteter. Jakob Olsen hadde arbeid på Austrått, ut over pliktarbeidet som husmann, det antydes funksjon som stalldreng.

foto foto foto

Etter at familien var flyttet fra stedet, ble stuebygningen flyttet opp til Austråttborgen. Den ble reist opp ved siden av ei tilsvarende tjenerbolig, nordøst for borgen.

Opplysninger om plassen er nevnt i Ørlandsboka, bind III, fra side 486.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag