kart av garden

Gården Balsnes,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/2.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av Arnt Eidsaune
foto av Magne Eidsaune
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av pumpedel

Vi er nå på historisk grunn. Skriftlige kilder om stedet er benyttet i Ørlandsboka og de sier at denne gården var drevet som en del av Austrått og høyavlinga ble fraktet dit, og ei tid var det en mann på Balsnes som passet krøtter for Austrått. Så finner vi stort sett en leilending og en husmann på Balsnes fram til gården ble det første sjøleierbruket under hovedgården.

Balsnes ble skyldsatt i 1849 og den første som plasseres her var Cort Paulus Holtermann (1791-1865). Han var gift med Olava Sofie Lund (1800-1838) som datter av prost Hans Holst Lund. De fikk sju barn, fire barn er nevnt i Ørlandsboka. De to eldste døtrene fikk heimel på Balsnes etter farens død. Begge døtrene var ugifte og bruket ble drevet av tjenerskap.

Barna til Olava og Cort Holtermann var:

 1. Hans Holst Lund f. 1823.
 2. Eiler Hagerup f. 1824.
 3. Katharina Bygbald Gaarder f. 1826.
 4. Christianna Ludovika f. 1829.
 5. Knud Henrik f. 1833.
 6. Augusta Marcelia f. 1837.
 7. Ole Sophus Lund f. 1838.

Sorenskriver i Fosen fra 1875, Peder Carlsen Paaske, bodde på Balsnes i 1865.

Neste eier var Ole Sivertsen Husby som kjøpte Balsnes i 1874. Han var dreng her i 1865. Han kom fra Husby i Skaun og var gift med Sofie Tøkersdatter fra Hov. De fikk ett barn, Thomas Oskar f. 1871.

Johannes Paulsen Eidsaune (1821-1914) kjøpte Balsnes i 1876. Han var gift med Marta Katrine Hansdatter (1828-1924) fra Utstrand, de fikk sju barn:

 1. Paul f. 1854, se Brubakken.
 2. Hans f. 1857 døde spedalsk i 1887.
 3. Arnt f. 1860, neste eier.
 4. Baard f. 1865, se Utheim.
 5. Berit f. 1865. se b.nr. 72 Skogheim.
 6. Anna f. 1867, gm. Nils N. Bakken fra Dalebakken.
 7. Kato f. 1870. se b.nr. 72 Skogheim.
foto av gården foto av gården foto av gården

Arnt Eidsaune (1860-1922) kjøpte bruket i 1902, gift med Gunnhild Martinusdatter Solem (1867-1950) fra Lensvika. De fikk tre barn:

 1. Arne Johannes f. 1903, agronom, døde utgift i 1925.
 2. Martha f. 1904, sykepleier, døde utgift i 1951.
 3. Ivar Magne f. 1907, neste eier.

Magne Eidsaune (1907-?) overtok bruket i 1942. Han var gift med Inger Sigvarda Abelvik, (1920-2015), fra Agdenes. De fikk tre barn:

 1. Arnljot f. 1949, neste eier.
 2. Ivar Morten f. 1954, d. 1957.
 3. Geir Eidsaune Balsnes f. 1959. (Her er det sneket seg inn en feil i Ørlandsboka)

Arnljot Balsnes (1949- ) var gift med Mary Vatngård (1951- ) fra Orkdal, paret er skilt, de har tre barn:

 1. Camilla f. 18.10.1979, gift 18.5.2002 med Marc Anthony Maritinez fra Florida, USA.
 2. Kari f. 14.7.1981, gift med Erik Olafsen, to barn.
 3. Sølvi f. 11.7.1985, gift med Åge Sundet.
foto av gården foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Balsnes finnes i Ørlandsboka, bind III, side 495.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag