kart

Gården Indre Ottersbo,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/3.

foto

foto
foto
foto av den første sjøleieren
foto av meleri av gården
foto av stabbur
foto av eldhus
foto av eierpar

Bygdaborgen på Borgklinten vitner om bosetting har og på de andre nærliggende områdene i folkevandringstiden. De som kom ubedt og var ute etter å rane, kunngjorde heller ikke sitt komme. Derfor kunne bare de som bodde nærmest Borgklinten rekke å komme skjul med mennesker og dyr før de truende gjestene var her. Landet er øst- og sørvendt og frodig.
Brukere av denne gården kan dokumenteres hit så tidlig som i 1778. Skifter indikerer at sjødrift har vært viktig i tillegg til jordbruk.

Forfatteren av Ørlandsbok III, Inge Rian, skriver at husmannen Ola Andersen (1739-1798) og kona Dordi Jonsdatter (1733-1792) er de første han kan plassere her så tidlig som i 1778. Han har funnet to barn:

 1. Anders f. 1767, neste husmann.
 2. Karen, gift med Ole Evensen Haugen i Bjugn. Hun ble drept av lynet i 1797.

Da Dordi døde i 1792, 59 år gammel, forteller skiftet om hest og føll, 2 kyr, kvige, en vær, 3 sauer med lam, en geitebukk, 4 geiter og 2 kje. De hadde en åttring med segl, et lite garn, 9 torskegarn og 12 sildegarn.

Ole Andersen giftet seg andre gang i 1794 med Berit Gundersdatter (1743-1825) fra Bjugn, de fikk ingen barn.

Anders Olsen (1767-?) overtok plassen etter faren, gift i 1799 med Ingeborg Nilsdatter (?-?), de fikk tre barn:

 1. Ei datter som døde 3 dager gammel i 1800.
 2. Dordi f. 1881, døde ei uke gammel.
 3. Berit f. 28.8.1802, gift med neste husmann.

Nils Evensen (1798-1873) fra Stadsbygd overtok som husmann etter svigerfaren med kontrakt 17.5.1859 med Eiler Holtermann på Austrått. Han giftet seg i 1821 med Berit Andersdatter (1802-1874). Han var sønn av Even Danielsen Edensen og kone Ingeborg Nilsdatter. Inge Rian har funnet ut at Nils Evensen også var skomaker og poståpner. Det første postkontoret på Ørland ble opprettet på Austrått i 1838. Han var også en av stifterne av det som til sist ble Ørland Sparebank. Han ble også brukets første sjøleier i 1864 med skjøte av 25.3.1865. Berit og Nils Evensen fikk ett barn:

 1. Ingeborg Anna f. 28.8.1821 d. 4.8.1845, gift 23.8.1842 med Anders Paulsen Eidsaune f. 13.11.1811.

Anders Paulsen Eidsaune og Ingeborg Anna losjerte på bruket (var inderst) og fikk to barn:

 1. Andreas f. 3.6.1843, neste eier.
 2. Dødfødt datter i 1845.

Ingeborg Anna døde i barselseng og mannen reiser sin vei. Han giftet seg på nytt 23.7.1850 med enka Lorentse Andersdatter f. 1.10.1802 på Garkroken på Vik. Anders Eidsaune døde 15.11.1873.

Andreas Andersen (1843-1919) overtok etter morfarens død i 1873. Han ble gift 26.8.1874 i Bjugn kirke med Maren Jakobsdatter (1852-1932), hun er datter til husmannen på Kjøgeplassen under Møllergård i Bjugn, Jakob Johansen og kone Ragnhild Petersdatter. Ekteskapet mellom Maren og Andreas var barnløst. Maren er i Ørlandsboka skrevet som Maren Jakobsdatter Sand.

Besetningen i 1865 var hest, 6 kyr, 12 sauer og gris. De sådde 3/4 tønne bygg, 3 tønner havre og satte 5 tønner poteter.
10 år senere har de hest med føll, 6 kyr og 3 ungdyr, 10 sauer og 2 griser. Husstanden var, foruten ekteparet, drengen Anton Jakobsen f. 1857, gjeteren Anton Andersen f. 1862, tjenestepiken Hanna Markusdatter f. 1848 fra Værnes, fosterdatter Marta Enoksdatter f. 1865 i Stjørna. Så bor også fiskeren Kristian Jakobsen f. 1848 her sammen med kona Balota Josefsdatter f. 1844.

foto av eier
foto av eier
foto av høy
foto av laks

Nåværende eiers familie kom til gården ved at Ole Olsen Jøssing (1871-1948) fra Jøssund, gift med Anna (1888-1965) kjøpte bruket i 1917. Skjøte og kårbrev til selger er signert 12.5.1918. Andreas Andersen hadde før dette gårdsalget solgt 11 torvmyrparseller på de store myrene til høsting av brenntorv. Flere parseller ble solgt helt til 1950-tallet, her er et eksempel på en slik torvkontrakt. Ole Olsen Jøssing hadde vært flere år i Amerika og tjent penger på laksefiske. Det var vinters tid at ekteparet og barna flyttet til Ottersbo, transporten foregikk med hester og de kjørte over isen der hvor frosset vatn kunne lette transporten. Ekteparet fikk seks barn.

 1. Agnes f. 26.7.1908, gift med Harald Aune på Aune.
 2. Olav f. 15.3.1911, kalt Olaf, neste eier.
 3. Elise f. 28.4.1915, døde 2013, gift med Eske Christensen i Danmark.
 4. Margit f. 1917 d. 1917.
 5. Mary f. 31.12.1920, døde 29.5.2019, gift med Gudmund Eide på Solvang.
 6. Erling f. 24.11.1924 døde 22.4.2007, gift med Agnes Døsvik f. 25.11.1926 d. 29.7.2018 fra Holdnes, de bodde i Malvik, tre barn.

Olav Jøssing (1911-1996) overtok gården etter faren i 1950. Han var gift med Asta Skibrek (1913-1995) fra Lier. De fikk tre barn og sønnen Odd ble neste eier. Barna var:

 1. Brit f. 2.7.1939, gift med Arne Dalum, to barn.
 2. Odd f. 27.10.1943, neste eier.
 3. Gerd Inger f. 9.4.1953, gift med Ove Storvik.

Odd Jøssing (1943- ) forpaktet bruket fra 1978. Han ble gift med Inger Hamnes (1945- ). De har tre barn:

 1. Kristin f. 16.5.1969.
 2. Berit f. 10.9.1970, gift med Tor Anders Aune.
 3. Ole Kristian f. 3.1.1975.

Eiendommen er på 1300 da, av det er omlag 200 da dyrket. På gården ligger den gamle bygdeborgen på Borgklintan. I nabo-fjelltoppen er det et steinbrudd mot fjorden. På de store torvmyrene har ørlendingene hentet brensel i mange år. Torvbuene, som er synlige rester fra denne virksomheten, er enda ikke fotografert. Guriannastua ligger på denne eiendommen.

foto foto foto foto

Opplysninger om gården Indre Ottersbo og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 510.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag