foto

Gården Kalvå,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/4.

foto

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av mann

Kalvå er skyldsatt fra bruksnummer 3 i 1888. Bruket var tidligere husmannsplass, omtalt på 1860-tallet, og det ser derfor ut til at den ble tatt i bruk et stykke ut på 1800-tallet.

Ingebrigt Olsen (1778-1850) fra Helland i Bjugn er førstemann som kan plasseres her. Han var husmann og fisker, gift i 1806 med Karen Pedersdatter (1776-1865) og de fikk tre barn:

 1. Jakob f. 29.5.1808, neste husmann.
 2. Ane f. ca 1810, gift med Nils Hansen på Eidsaunet.
 3. Karen f. ca 1812, gift med Jon Larsen på Moen.

Da Ingebrigt Olsen døde var besetningen 1 kvige, 1 vær og 2 sauer, 1 lam og 2 geiter. Men de hadde seksring og færing, begge med segl. 100 favner snøre, line med angler og oppsta, hele 18 sildgarn, 1 smågarn, 3 sildgarnstrenger og noen mindre sildgarn. Fiske etter sild i Stjørnfjorden har nok vært hovedaktiviteten.

Jakob Ingebrigtsen (1808-1868) er den første av i alt fem brukere og eiere med navnet Jakob, i nedstigende rekke. Jakob giftet seg 1842 med Gjertru Iversdatter (1813-1902) fra Døsvika. De fikk fire barn:

 1. Ole f. 11.10.1841 d. 1924, bruker av husmannsplassen Rabben.
 2. Kristian f. 3.10.1848, bruker av Bruabakken.
 3. Jakob f. 31.3.1853, neste bruker.
 4. Anton f. 18.2.1857. Organisasjonssekretær i Trondheim.

Da Jakob Ingebrigtsen døde var besetningen 4 kyr, 10 sauer og 3 geiter. De sådde 1/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 2 tønner poteter.

Jakob Jakobsen Kalvaa (1853-1941) ble brukets første eier. Han giftet seg første gang i 1887 med Pauline Andersdatter Sivertsvik (1856-1899) fra Hasselvika. Hun hadde tidligere vært gift med Ole Olsen Størdal. De fikk fem barn:

 1. Jakob f. 13.6.1888, neste eier.
 2. Marie Ragna f. 1890 d. 1892 i strupehoste.
 3. Rolf f. 18.1.1893, gift med Ellen Skjæret fra Ørland.
 4. J(G)ust f. 6.10.1895, gift med Helga Fosshaug fra Stjørna.
 5. Pauline f. 29.3.1899, gift med Bernhard Lilleeng, bodde i Levanger.
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Pauline Kalvaa døde av blodforgiftning og Jakob Kalvaa giftet seg andre gang i 1907 med Anna Marie Bakken (1873-1950) fra Dalebakken. De fikk ett barn:

 1. Nils f. 21.12.1908, bruker av Skogheim.

Jakob Jakobsen Kalvaa (1888-1998) overtok etter faren ved skjøte datert i 1918. Han var gift med Olava Risvik (1892-?) fra Stjørna. De fikk tre barn:

 1. Paula f. 2.10.1918, gift med Arne Barret fra Trondheim. Hun døde ved en ulykke på Brekstad i 1943, ett barn, .
 2. Jakob f. 18.2.1921, neste eier.
 3. Erna f. 28.11.1922, gift med Tor Dahn, bor i Trondheim.

Jakob Kalvaa jr. (1921-1998) overtok etter foreldrene i 1957, gift med Jorun Eide (1924- ) fra Eide i Stjørna. Hun var enke etter Arne Eide og de hadde to barn; Eli f. 1950 og Arnt f. 1953. Jakob og Jorun Kalvaa fikk to barn:

 1. Jakob f. 1965, neste eier, ugift.
 2. Jostein f. 1967, gift med Nina Moen fra Høybakken, bor i Bjugn.

Driftsbygningen er ca ett hundre år gammel og restaurert i 1967. Et våningshus er fra 1888, nytt ble bygd i 1970 på samme tun.

Eiendommen er på 400 da, med 150 da er dyrket mark. Til gården ligger lakserett og oppkjøp av laks og ørret var ei tid en bigesjeft, med eget ishus til lagring. Østgrensa mot Bjugn går langs Kalvåbekken og her har det vært kvern.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Kalvå og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 518.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag