foto

Gården Ytre Ottersbo,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/5.

foto

foto
foto
foto
foto
foto

Ytre Ottersbo er skyldsatt som eget gårdsbruk i 1864. Her finner vi en lang nedarvet brukerrekke, fra Ingeborg og Anders Andersen i 1760 til Bodil Ottersbo som solgte i 1984. Bruket var tidligere husmannsplass, inntil Kristian Fredriksen (1831-1909) kjøpte bruket.

Anders Andersen (?-1796) og Ingeborg Pedersdatter (?-1781) kom fra Bjugn, hun hadde vært gift to ganger tidligere. Fra før hadde hun barna:

 1. Anders Olsen i Skavdalen fra hennes første ekteskap.
 2. Margrete Johansdatter f. ca. 1754 fra hennes andre ekteskap.

Anders og Ingeborg fikk to barn:

 1. Ingeborg f. ca. 1760.
 2. Andreas f. ca. 1765, neste husmann.

Besetningen i 1782 var hest, 3 kyr og 3 sauer. De hadde en færing og 7 sildegarn. Å bo ved en årviss sildefjord som Stjørnfjorden var en stor fordel.

Anders Andersen (1765-1840) overtok som husmann etter faren. Han var gift med Berit Pedersdatter (1775-1847) fra Røstad. De fikk ett barn:

 1. Ingeborg f. 22.12.1799, gift med neste bruker.

Neste bruker ble Fredrik Jonsen (1794-1855) som giftet seg med Ingeborg Andreasdatter (1799-1841). De fikk seks barn:

 1. Olava Birgitte f. 23.9.1823, gift med Isak Andreas Steffensen.
 2. Johan Andreas f. 23.9.1825.
 3. Nils Morten f. 14.12.1828, bruker i Klemmet-holet.
 4. Kristian f. 22.8.1831, neste bruker.
 5. Jens Fredrik f. 22.1.1835.
 6. Ingeborg Kristine f. 1841 d. 1841.

I 1842 har gården hest, 5 kyr, 3 værer og 3 sauer, geit og gris. Familien har nå en fembøring og en åttring. Av børnskap 2 laksegarn, 7 seigarn, 7 torskegarn og 26 sildegarn.

Fredrik Jonsen giftet seg opp i 1842 med Olava Jonsdatter (1808-?) fra Rissa. De fikk fem barn:

 1. Ingeborg f. 8.3.1843, gift med Edvard Svendsen i Ervika.
 2. Jon f. 29.3.1844.
 3. Elias f. 27.1.1847.
 4. Johanna f. 22.9.1849.
 5. Gunerius f. 6.2.1852.

Kristian Fredriksen (1831-1909) overtok etter faren og ble brukets første sjøleier. Han giftet seg i 1858 med Ellen Andersdatter (1833-1907) fra Mølnbukta. De fikk tre barn:

 1. Johan Arnt f. 28.12.1856, neste eier.
 2. Karl Johan f. 11.3.1859, gift med Marta Enoksdatter i Fevåg.
 3. Fredrik Oscar f. 20.5.1871.

I 1865 var besetningen økt til 2 hester, 7 kyr, 6 sauer og gris. De sådde 1 1/4 tønne bygg, 3 1/2 tønner havre og satte 1 tønne poteter.

Johan Arnt Ottersbo ble tilskjøtet bruket i 1910. Han giftet seg i 1882 med Olava Andersdatter (1861-?) fra Aune og de fikk åtte barn:

 1. Olaf Jæger f. 7.6.1883.
 2. Laura f. 23.4.1886, gift på Byneset.
 3. Emma Kristine f. 30.9.1890.
 4. Kristian Fredrik f. 14.3.1893, neste eier.
 5. Klara Sofie f. 21.9.1895, reiste til Canada hvor hun døde.
 6. Anders Henry f. 6.1.1898.
 7. Johan Arnt f. 14.8.1903, eier av Vik.
 8. Olaf f. 30.7.1909, bureiste Ny-Ottersbo.

Kristian Fredrik Ottersbo (1893-?) overtok bruket i 1936. Han var gift med Åsta Håkonsen (1910-?) fra Opphaug.- De fikk seks barn:

 1. Arne Sigurd f. 1931 d. 1945.
 2. Olaug Kristine f. 5.7.1932, bosted Trondheim.
 3. Ingrid f. 5.8.1936, gift 1958 med Helge Ness, bosted Vanvikan.
 4. Johan Arnt f. 8.8.1939, neste eier.
 5. Oskar Alfred f. 3.12.1940, eier fra 1974.
 6. Bodil f. 30.2.1944, eier fra 1981.

Johan Arnt Ottersbo (1939-1979) overtok etter faren i 1966. Han omkom under setting av laksenot på gårdens vald. Vind fra sørvest fylte båten med sjø, han svømte til lands, men ble funnet død på berget ved enden av landgarnet, kulde og mye sjø ble for mye. Oskar Ottersbo (1940-?) overtok etter broren, han druknet i utenriksfart i Den engelske kanal, ble gjenfunnet et år senere. Bodil Ottersbo Bakken (1944- ) overtok bruket i 1981. Hun ble gift med Ola Bakken (1943- ), bosted Ottersbo, de fikk to barn.

Med kjøper Bjørn Anderssen (1961- ) i 1984, kom ei ny driver til gården. Han var samboer med Irene Aune (1965- ) fra Aune, de har ett barn:

 1. Lena Renate f. 2.12.1987.

Bjørn Anderssen har i 2005 ansatt gårdsarbeidere til å hjelpe til med driften. Fra denne gården er utlagt flere byggetomter og det store boligfeltet Ottersbo II. Gården inngår i et bruksfellesskap med to andre bruk om bygging og videre drift av ny driftsbygning. Det er arealet på Austrått gård, sammen med de respektive gårdenes areal, som er grunnlagt for dette fellesfjøset.

Opplysninger om gården Ytre Ottersbo og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 521.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag