foto

Gården Rusaset,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/6.

foto

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

Gården er plassert ved foten av fjellet Rusaset. Her bodde skytterne til Austrått, noen ganger fortelles det at gården selv lå øde. Vi kan anta at det var rovdyr som ble felt, men samtidig felte de vel nyttevilt som elg og rev, sel og oter. En annen viktig oppgave for skytteren var å samle folk for å drive hjort inn i innhegningen i Austråttlunden. Hensikten var at herren til Austrått, sammen med sitt følge, slaktet hjort med hjelp av sverd, en hirtzfanger, etter å ha ridd inn hjorten med hest.

Nils Skytter er nevnt fra 1614 til 1656. Ove Bjelke fører i pennen at her har vært skyttere fra hans oldefars tider.

Husmenn kom og gikk, vi vil nevne boet etter Ane Pedersdatter, 1755-1795. Overskuddet var på 152 daler til fordeling mellom arvingene. De hadde hest, 6 kyr og 12 sauer, foruten 50 daler i kontanter. Rusaset var en stor husmannsplass.

Vi tar med husmannen Jakob Kristoffersen (1798-1848) som etterfulgte faren omkring 1836. Han var gift to ganger, første gang med Kirsten Johannesdatter Rugeldal (1797-1837) fra Røros. De fikk fem barn og han hadde to utenfor ekteskap:

 1. Jakob Nikolai f. 11.5.1823 med Ingeborg Nilsdatter.
 2. Berit f. 21.3.1824, gift med Johan Arntsen på Opphaug.
 3. Johanna f. 14.2.1828, gift med Lorentz Arntsen Lund på Ulriksborg.
 4. Kristianne f. 16.11.1829, gift med Andreas Jakobsen i Skavdalen.
 5. Johan Kristian f. 9.3.1832, gift med Helvig Larsdatter fra Storfosna.
 6. Anne Marie f. 14.12.1834, gift med Peder Nilsen på Uthaug, husmann på Myra under Ulriksborg.
 7. Kirsten Pauline f. 25.11.1839 med Fredrikke Paulsdatter fra Opphaug.

Ved booppgjøret hadde boet 2 hester 7 storfe og 8 sauer. Jakob Kristoffersen giftet seg andre gang i 1844 med Kirsten Olsdatter (1816-?) fra Garten. De fikk to barn:

 1. Kristian f. 1845, døde samme år.
 2. Kirsten f. 1846 d. 1847.

Vi gjør et sprang og tar med Johan Johannessen (1807-1885) som overtok plassen omkring 1851. Han kom fra Innstrand og giftet seg i 1841 med kristianne Hansdatter fra Ervika. de fikk fire barn:

 1. Hans f. 1842, neste bruker og eier.
 2. Joakim f. 1845, han var skredder og døde ugift i 1873.
 3. Jørgen f. 1847, gift med Randi Aalbu på Opphaug.
 4. Berit f. 24.6.1853.

Hans Kristian Johansen (1842-1891) ble den første eieren i 1871. Han var gift med Kristine Olsdatter (1836-1903). De fikk ett barn.

 1. Johan f. 1868.

(Ole) Edvard Krokvik (1877-1961) fra Bjugn kjøpte Rusaset i 1911. Han var gift med Helga Hjelde, hun døde i 1930. Andre gang giftet han seg med Inga Kasbara Moen f. 21.12.1910 fra Sauøya som datter av Anna og Anton Moen. De fikk to barn:

 1. Helga Elisabeth f. 8.1.1942, døde 9.10.2018, neste eier.
 2. Astrid Sofie f. 12.8.1946, døde 11.1.2023. hun var samboer med Harry Johansen (1946- ), bosted Uthaug.

Kasbara Krokvik hadde tidligere sønnen Johan Mindor Innstrand f. 6.12.1932 med Anders Johansen Innstrand fra Myråkran på Innstrand. Johan Innstrand ble gift med Åshild Grande fra Haugli på Berg. Han døde 9.6.2002, to barn.

Helga Elisabeth Amundsen (1942-2018), gift med Kjell Ragnar Amundsen f. 9.9.1935 fra Meldal, døde 11.5.2021, de overtok Rusaset i 1969 og har to barn:

 1. Rita Kristin Krokvik f. 19.4.1963, partner Magnar.
 2. Ragnar Edvard f. 1.9.1967, partner Marthe.

Rusaset har et samlet areal på ca. 2000 da. Det meste er fjell, det dyrka arealet utgjør 95 da. Gårdsbebyggelsen er utskiftet. Nytt våningshus bygd i 1974, driftsbygning i 1980 og redskapshus i 1984.

foto av taubanehuset foto av jegerstuen foto av jegerstuen

Edvard Krokvik bygde et privat kraftverk like ved gården.

foto foto foto foto

Fotografier fra eier av gården, Helga Amundsen:

foto fra gården foto fra gården foto fra gården foto fra gården foto fra gården

Opplysninger om gården Rusaset og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 530.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag