foto

Gården Dalebakken,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/7.

foto

foto
foto
foto
foto

Her er både mølle og gårdsbruk. Her var en flomelv som kunne utnyttes til mølledrift før demning og kontroll med vatnet ble mulig. Vi har indikasjoner på at flere møller var lagt langs elva lenger nede, bl.a. ved Balsnes.

Jens Mortensen (1790-1869) skal ha kommet til Ørland som tømmermann for å foreta ombygginger av mølla ved Dalebakken. Han kom fra Flå og ble gift med Anne Dortea Olsdatter (1796-1874) fra Haugen i Bjugn. De fikk ni barn:

 1. Karen f. 25.8.1820, gift med Ole Hansen Opager i Bjugn.
 2. Mortinus f. 4.12.1821, gift med Anna Dahl f. 15.5.1826, bosted Trondheim.
 3. Ole f. 24.7.1824, gift med Marit Jensdatter fra Eide. De ble gårdbrukere på Vollan i Bjugn.
 4. Peder f. 28.5.1826, gift med Gidsken fra Skjervøy. Han hadde gårdsbruk på Strinda og deretter vognmannsforretning i Trondheim.
 5. Jens Andreas f. 14.5.1828, gift med Johanna Jonsdatter fra Eide i Stjørna. Han kjøpte og dreiv Østmarka gård i Strinda.
 6. Karina f. 2.7.1830, gift med Jakob Olsen Skjæghaug, bosted Jektvika.
 7. Nils f. 26.3.1834, brukets første eier.
 8. Ingeborg Anna f. 28.10.1836, gift to ganger i Trondheim. 1. gang med Johansen, 2. gang med Oluf Berg som hadde vognmannsforretning.
 9. Gurine f. 17.4.1844, gift med Anders Pedersen Vighammer i Trondheim.
foto av den første familien
foto av den gamle mølla og gården foto av den gamle mølla og gården foto av den gamle mølla og gården foto av den gamle mølla og gården

Nils Jensen Bakken (1834-1914) ble leilending etter faren, og brukets første eier fra 1871. Han giftet seg med Hanna Margrethe Pedersdatter (1836-1920) fra Geilvollen. De fikk ti barn.

 1. Johanna Dorthea f. 12.6.1862, gift med Baard Johannessen Eidsaune, se bl. a. Vangenstein.
 2. Nils f. 20.12.1863, gift med Anna Johannesdatter Eidsaune, politi i Trondheim.
 3. Anton f. 10.6.1865, se Utheim på Viklem.
 4. Peder f. 10.6.1865, han hadde to barn og reiste til Amerika, ble der gift med Mathea Lee fra Valdres. Barna og deres mor bodde hos Johanna og Baard Eidsaune.
 5. Martin f. 24.6.1867, se Vestgård på Rønne.
 6. Hanna Margrethe f. 22.3.1869, gift med Hans Jørgensen Østråtaune på Aune.
 7. Johan f. 24.2.1871, gift med Anna Gurine Larsen Lysø, reiste til Amerika med tre barn, dattera Dagny ble fostret hos Johanna og Baard Eidsaune som var barnløse.
 8. Anna Marie f. 22.4.1873, gift med Jakob Jakobsen Kalvaa på Kalvå.
 9. Ove f. 6.7.1875 se Lundset.
 10. Jens Petter f. 26.2.1878, neste eier.
foto av personene på gården foto av personene på gården
foto

Jens Petter Bakken (1878-1960) overtok bruket i 1912. Gift med Marie Johansdatter Døsvik (1878-1948) fra Døsvik. De fikk 14 barn og eldste sønn som vokste opp er neste eier. Jens var aktivt med i politikken, som innvalgt i kommunestyre og formannskap. Kona Marie var musikalsk og denne evnen arvet barna fra henne. Sønnen Johan ble neste eier. Mange av de andre barna ble gift omkring i Ørland. Barna var:

foto av familien til Jens Bakken
 1. Bjørg f. 4.5.1903, gift 21.9.1940 med Guttorm Skjærseth på Skjærset. Bjørg var mor til Henry Bakken f. 2.4.1924 d. 24.11.2013, faren var Peder Eide.
 2. Hulda f. 9.5.1904, gift med Peder Postmyr på Austtun.
 3. Nils f. 1905 d. 1923.
 4. Jenny f. 20.10.1906, gift med Magne Norvald Nilsen f. 1911 d. 1996 i Åfjord.
 5. Mari f. 20.10.1906, gift med Arne Bakken fra Flatbakken.
 6. Johan f. 1.1.1908, neste eier.
 7. Gunvor f. 18.4.1909 d. 11.7.1998, gift med Kristian Brodersen i Trondheim.
 8. Per f. 29.5.1910, gift 21.9.1940 med Åse Marie Lund f. 17.6.1916 fra Trondheim, brukere av Skogly, flyttet til Trondheim.
 9. Anton f. 1911 d. 1951.
 10. Jens f. 26.2.1913, gift med Unni Sollied på Røstad.
 11. Åsta f. 2.10.1914, gift med Henry Wroldsen i Arendal.
 12. John f. 14.1.1916 d. 3.9.1997, gift med Aase Hoff f. 29.1.1921 d. 6.2.2000 fra Hov. De bodde på Brekstad.
 13. Johanna f. 29.1.1918, gift 21.9.1940 med Paul Hoff, Hovin på Hov.
 14. Åsmund f. 31.3.1920 d. 1987, restaurantmusiker i Trondheim.

Johan Bakken (1908-1984) overtok gårdsbruk og mølle i 1946. Gift med Astrid Rokseth (1910-2008), fra Rissa. De fikk sju barn og eldste sønn ble igjen neste eier. Også Johan Bakken var politisk aktiv, og var ordfører i Ørland ei tid. Han har laget mange slektslister, Astrid var aktiv i foreningsarbeid og var deltaker i innsamlingen av gjenstander til Ørland museumsnemnd. Barna var:

 1. Sølvi f. 16.1.1938 d. 1969, husstellærer, gift med Erling Evensen i Trondheim.
 2. Tove f. 21.7.1939, musikklærer, gift med Sjalg Petter Wika, bosted Mosjøen.
 3. Morten f. 3.5.1941, neste eier.
 4. Maria f. 11.7.1947, førskolelærer, gift med Ole Gravdal, skilt, bosted Drammen.
 5. Margrete f. 1.5.1949, sekretærutdannet, gift med Nils Klem Nilsen, bosted Jæren.
 6. Sissel f. 23.11.1950, førskolelærer, gift med Kjell Bjørgeengen, bosted Oslo.
 7. Bente f. 11.2.1953, bibliotektar, gift med Terje Vøyenli, skilt, bosted Oslo.
foto foto foto

Morten Bakken f. 3.5.1941 overtok gårdsbruk og mølle i 1973. I hans og farens tid har det skjedd store driftsendringer for mottak av korn og lagerkapasiteten har hele tiden økt i takt med omlegging i jordbruket, fra melkeproduksjon til kornproduksjon. Morten Bakken ble gift med Eli Skagen, skilt, de fikk ett barn:

 1. Gro f. 7.2.1967, farmasøyt, gift 2000 med Erling Eggen, skilt, gift Bakken-James, neste eier.

Morten Bakken ble samboer med Aud Aarås. Hun hadde ett barn fra et tidligere ekteskap, Nina f. 1966. De fikk to barn sammen:

 1. Dorthe f. 20.12.1981.
 2. Live f. 20.3.1986, gift på Austrått Gård 14.7.2018 med Marthe Mari Sveen.

Området som mølla og kornlageret ligger på er blitt fradelt gården og registrert som g.nr. 82/117 og 82/124.

foto foto

Våningshuset på Dalebakken var oppført i 1880, ombygd i 1928 og revet 2003 Den nye bygningen kom opp i 2003. Gården hadde i 1957 tre hester, 10 storfe, gris og høns. Mølla fikk store brannskader i august 2014.

Opplysninger om gården Dalebakken og personene, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 535.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag